Ministre tilfredse med EUs grønne udspil

Miljøminister Connie Hedegaard (K) mener, at EUs energipakke er et ambitiøst signal til den øvrige verden om behovet for at begrænse udslippet af drivhusgasser. Danmark er bagud, siger kritikere.

EU Kommissionens historiske udspil til en ny og grønnere fælles energipolitik får medvind fra den danske regering. Såvel energiminister Flemming Hansen (K) som miljøminister Connie Hedegaard (K) kalder udspillet ambitiøst.

Grønne organisationer og oppositionspolitikere er uenige. Kommissionen sætter overliggeren for lavt, mener de. Samtidig mener flere kritikere, at Danmark har gjort for lidt for at få et mere ambitiøst mål for reduceret udslip af drivhusgasser. Danmark burde have støttet en række store EU-lande i at få en reduktion på 30 procent og ikke, som Kommissionen foreslår, 20 procent inden 2020, lyder kritikken.

Men Connie Hedegaard (K) finder udspillet fra EU politisk fornuftigt og fagligt ambitiøst.

»Med udspillet sender EU et stærkt signal til den øvrige verden om behovet for at reducere udslippet af drivhusgasser. EU går alene i front. Beskeden til omverdenen er, at vi skærer ned med 20 procent, selvom andre lande ikke gør noget. Samtidig er EU klar til at begrænse udslippet yderligere, hvis der kan laves en global aftale om det.

Det er politisk meget fornuftigt. For EU kan ikke bekæmpe farlige klimaforandringer alene. De andre lande må med, og udspillet lægger ikke mindst et pres på verdens største udleder af drivhusgasser, USA,« siger Connie Hedegaard.

Hendes kollega, energiminister Flemming Hansen er enig. Han håber på, at den udvidelse af den vedvarende energi, som Kommisionen foreslår, kan komme danske virksomheder til gode.

»Hvis vi i den politiske proces, der nu følger, kan fastholde ambitionsniveauet i pakken, er der ingen tvivl om, at der bliver tale om et kæmpe marked for grøn dansk teknologi med gode muligheder for fortsat vækst i eksporten af energiteknologi,« siger ministeren.

Svært at nå målsætning
Bl.a. Det Økologiske Råd (DØR) er dog stærkt kritisk over for udspillet.

»EU har gennem ti år vedtaget og forsvaret synspunktet om, at den globale opvarmning skal holdes på maksimalt to grader Celsius, hvorefter den skal falde igen.

Denne målsætning kan ifølge alle eksperter ikke nås med en så beskeden reduktion i udslippet af drivhusgasser som 20 procent. Dagens beslutning i Kommissionen ligger desværre i tråd med den danske regerings holdning, der ikke matcher ambitionerne i Tyskland, Italien, Storbritannien, Sverige og Frankrig,« mener DØR.ec.europa.eu

Læs om EUs energiudspil:

1. Vælg sprog. 2. »Energy for a Changing World«