Mænd skal forrest i kø til lægestudiet

Op imod 70 pct. af de studerende på lægestudiet er kvinder, og det kan medføre, at der bliver mangel på bl.a. kirurger. Derfor vil De Radikale øge andelen af kvote 2-studerende, det vil tilgodese de karaktersvage mænd.

Foto: stock.xchng Fold sammen
Læs mere

Flere af de dygtige kvinder med høje karakterer fra gymnasiet skal sorteres fra, og i stedet skal flere mænd med et ringere gennemsnit forrest i køen til de eftertragtede pladser på lægestudiet, hvor op imod 70 pct. af de studerende i dag er kvinder.

Sådan lyder et kontroversielt forslag i et nyt sundhedsudspil fra De Radikale, som får opbakning fra Lægeforeningen og mødes med positiv interesse fra flere andre partier i Folketinget.

Argumentet for at favorisere mandlige studerende er, at kvindelige læger i alt for stor udstrækning vælger de samme specialer og går efter at blive f.eks. børnelæger og praktiserende læger. Dermed er der udsigt til en alvorlig mangel på specialister i bl.a. kirurgi, som i langt højere grad har mandlige lægers interesse. »Det er en forkert kurs, vi i øjeblikket ser på lægestudiet, og vi kan ikke bare lukke øjnene for, at det er ved at udvikle sig til et kvindefag. Det her handler ikke om ligestilling, men om at vi har et overordnet samfundsansvar over for sundhedsvæsenet og patienterne for at sikre, at der sker en bredere rekruttering til lægegerningen,« siger den radikale sundhedsordfører Charlotte Fischer.

Konkret ønsker de Radikale at øge andelen af studerende på lægestudiet, som optages via den såkaldte kvote 2. Her er det ikke alene karakterer fra gymnasiet, der er afgørende, men også skriftlige prøver og interviews med nøglepersoner på studiet. De Radikale henviser bl.a. til en model fra medicinstudiet på Syddansk Universitet, hvor op til 50 pct. af de studerende optages via en særlig kvote 2-optagelsesprocedure. Det har medført, at der optages langt flere mandlige studerende end på lægestudierne andre steder i landet, ligesom der er et markant lavere frafald blandt kvote 2-studerende end blandt de studerende på kvote 1.

Lægeforeningen støtter at øge andelen af studerende, der optages via kvote 2.

»Det er ikke det mest hensigtsmæssige alene at bruge et gymnasie-gennemsnit til at vælge, hvem der bliver de bedste læger i fremtiden. Det må kunne gøres på en mere kvalificeret måde,« siger formand Jens Winther Jensen.

På Christiansborg har regeringens generelle politik hidtil været at reducere muligheden for at blive optaget på videregående uddannelser via kvote 2, fordi det har sendt mange studerende ud i en årelang jagt på at samle point genem bl.a. diverse erhversvarbejde. Venstres forskningsordfører Torsten Schack Pedersen er dog parat til med »nye øjne« at se på andre typer optagelseskrav, hvis de nuværende f.eks. afholder mænd fra at blive optaget på bestemte studier.

»Hovedindgangen er de gymnasiale ungdomsuddannelser, men der skal også være mulighed for at supplere med særlige optagelsesregler. Men vi har også lige strammet op, så de unge læger hurtigere kommer i gang med at blive speciallæge, og det vil sandsynligvis også bidrage til, at flere kvinder kommer over i »mandespecialer,« siger Torsten Schack Pedersen.

Formanden for Folketingets sundhedsudvalg Birthe Skaarup (DF) er positiv over for det radikale forslag. mens de Konservatives ordfører Helle Sjelle er skeptisk og mener, at der i stedet bør gøres en ekstra indsats for at få kvinderne til at søge »mandespecialer«.