Kvinder tænker på sex som mænd

Kvinder og mænds hjerner er ens, når det kommer til seksuel identitet. Kvinder har en genforbindelse der er slået fra. Slog man den til ville kvinder seksuelt opføre sig som mænd.

Hidtil har forskere ment, at hormoner udvikler hjernens køn gennem opvæksten. Men et studium viser, at det ikke er helt rigtigt.

Kvinder har slået et bestemt kredsløb i hjernen fra. Når det er slået fra, har kvinder deres feminine seksuelle identitet. Slog man det til, ville de seksuelt begynde at handle som mænd på flere måder.

Indviklet? Lad os få noget teori på banen. Fra pattedyrets verden, og som beskrevet i ScienceNow Daily News.

Dyr udsender et duftstof, der tiltrækker en mage, afgrænser territorium og advarer ubudne gæster. Mus optager dette duftstof i en del af hjernen kendt som det vomeronasale organ (VNO), og studier viser, at dette organ spille en væsentlig rolle for den seksuelle identitet.

For at VNO kan fungere skal musen bruge en såkaldt calciumkanal, der hedder TRPC2, og nu bliver det interessant.

Hannerne parrer sig

Forskere ved, at mangler en hanmus denne calciumkanal, vil den forsøge at gøre kur til andre hanner og ligeledes forsøge at parre sig med dem.

Spørgsmålet er så: Vil hunmus, der mangler samme calciumkanal også springe på andre hunmus i den tro, at de er hanner.

Biologen Catherine Dulac fra Harvard universitet fandt en gruppe kvindelige mus, og lavede derefter forsøget, der beviser, at det er tilfældet.

Kvindemusene blev genetisk modificeret til at mangle calciumstoffet TRPC2. Og da disse mus kom i bur med andre kvindelige mus, sprang de på dem for at parre sig.

Hvad er det så lige, det rykker ved?

Kønnene ens

Jo, forskere har hidtil ment at hormoner udvikler hjernens køn gennem opvæksten. Men dette studium tyder på, at kvindehjernen er skruet sammen på samme måde som den mandlige. Kvinderne skal blot slå calcium-ledningen fra for at blive kvinder.

- Det er meget elegant. Denne type genetiske studium er den eneste måde, vi kan udrede kompleksiteten i pattedyrs hjerne og gøre opdagelser, som mange års neurokirurgisk forskning ikke vil kunne levere, siger biolog Georgy Koentges til Warwick universitet i England.

Fremtidig research skal blandt andet kaste lys over to forhold: Kan man bestemme, hvornår denne calcium-ledning bliver slået fra, og skjuler manden tilsvarende kvindelige regioner i deres hjerne?

Se museforsøget her