Kommuner jagter unge til digital post

Flere kommuner har sat ind for at øge den unge målgruppes viden om digital post og få dem til at melde sig til som brugere. Læs om et udpluk af initiativerne.

Typisk skal der lidt ekstra krudt til for at få unge borgere med på ideen om, at de skal oprette sig som brugere af digital post og herigennem kommunikere med det offentlige. De skal se, at kommunikationen også vedkommer dem. Fold sammen
Læs mere

Greve Kommune: Er lige nu den kommune i landet, hvor den største andel af borgere i alderen 15-24 år har tilmeldt sig digital post med 53,4 pct. Her har Borgerservice bl.a. været forbi 10. klasse for at informere om digital selvbetjening som digital post og Nemid mm., ligesom der pt. kører to konkurrencer på Greve Gymnasium bl.a. om at være den mest digitale klasse.

Odense Kommune: Underviste i foråret på flere skoler i emnet. Omkring halvdelen af de 34 skoler, hvor undervisningen er relevant at foretage, var igennem et forløb med undervisning i digital kommunikation med det offentlige som bl.a. digital post. Der er nu sendt nye invitationer ud til de resterende skoler. 48,8 pct. i alderen 15-24 år er tilmeldt digital post.

Aarhus Kommune: Står bag udviklingen af undervisningsmaterialet på Digitalabc.dk, som skal forberede alle kommunens udskolingselever til digital kommunikation med det offentlige. Det er lavet i samarbejde med lærere, unge, bibliotekarer og IT-folk – og med støtte fra kommunens innovationspulje. Det er tilgængeligt for skoler landet over, der ønsker at tage det i brug i undervisningen og vil som en del af Digitaliseringsstyrelsens kampagne målrettet unge borgere også blive distributeret. 52,4 pct. af de 15-24-årige er tilmeldt digital post.

Berlingske har bedt eleverne, der var med til udviklingen, om at give deres bud på, hvad den største udfordring har været i forhold til, at man som ung skal til at kommunikere digitalt med det offentlige og have en digital postkasse? Og hvad der har været største »øjenåbner«. En af dem svarer: »Det er sværeste er at sætte sig ind i det hele, for når man først er i gang, er det ikke svært længere. Og den største øjenåbner var nok, at der er så mange ting, man kan få lov til at gøre, hvis man bare bruger det rigtigt. Jeg tænker på f.eks. lægeskift.«

København Kommune: Stod i foråret bl.a. bag en kampagnevideo, der taler digital på unge internetbrugeres sprog om bl.a. digital post, som vil blive genudsendt, ligesom kommunen lægger sig op ad Digitaliseringsstyrelsens ungekampagn. Kommunen afholder bl.a. et generationsmøde i slutningen af oktober, hvor unge og ældre mødes og går i dialog om mulighederne. I København Kommune er 47,8 pct. af de 15-24-årige tilmeldt digital post.

Gribskov Kommune: Gennemfører undervisning på kommunens skoler i 8., 9. og 10. klasser om, hvordan de skal blive klar til digital kommunikation med det offentlige og sikre, at flere af dem bliver oprettet som brugere af digital post. Der afholdes bl.a. også orienteringsmøder på gymnasier. 40,5 pct. af de 15-24-årige i kommunen er tilmeldt digital post.

Helsingør Kommune: Besluttede i efteråret sidste år at gennemføre undervisning på samtlige folkeskoler i Helsingør Kommune om digital kommunikation og selvtjening med det offentlige. Undervisningen begyndte i foråret, hvor kommunens 10. klasseskoles medielinje er blevet uddannet til at undervise andre elever, hvilket vil fortsætte fremadrettet, så eleverne bliver rustet til digital selvbetjening. 37,8 pct. i alderen 15-24 år er tilmeldt digital post.

Roskilde Kommune: Står over for at skulle besøge flere skoler og ungdomsskoler og informere om digital selvbetjening, og der er bl.a. iværksat en konkurrence for unge på Facebook, ligesom også er tilfældet i flere af de andre kommuner nævnt her i boksen. 40,8 pct. af de 15-24-årige er tilmeldt digital post.

Er du mere digital?: Den fællesoffentlige kampagne erdumeredigital.dk blev skudt i gang 19. september og er målrettet den yngre del af befolkningen. Den rummer bl.a. en digitale quiz, hvor unge borgere dyster mod ældre borgere og distribution af læringsmaterialet »Digital ABC« udarbejdet i Aarhus, Ligesom der igangsættes en konkurrence, hvor unge via Digital Post kan sende en hilsen til fremtiden med deres bud på, hvordan man kommunikerer om 50 år. Andelen af unge, der tilmelder sig digital post, er også en del af konkurrencen »Danmarks mest digitale kommune« igangsat af KL og Digitaliseringsstyrelsen