Klimaændring rammer også pingvinerne

Pingviner på Sydpolen er i stadigt stigende fare på grund af menneskeskabte temperaturstigninger. Hav-isen smelter, sneen falder på forkerte tidspunkter og derfor går der uorden i pingvinernes yngelpleje.

Æselpingviner på Falklandsøerne. De flytter nu længere sydpå, hvor det er blevet varmere. Foto: Stan Sheps / WikiCommoms Fold sammen
Læs mere

Nusa Dua, Bali
Der er ikke tal på det antal mennesker, der lider i Balis tropiske varme i bestræbelserne på at skabe opmærksomhed omkring de mange problemer, der opstår på grund af klimaforandringer.

Værst er det for de unge mennesker, der har fået jobbet at klæde sig ud som isbjørne, havskildpadder, tigre eller pingviner til ære for de mange tilstedeværende fotografer.

I går havde verdensnaturfonden WWF indforskrevet en flok unge til at optræde som pingviner for at skabe lokaler billeder på Bali til deres historie om, at Sydpolens pingviner lider voldsomt under klimaforandringerne.

Kejser-pingviner og andre arter af de jordbundne vandfugle er faldet kraftigt i antal over de seneste årtier.

På grund af de stigende temperaturer smelter hav-isen. Pingvinerne lægger ofte deres æg på isen, og når isen bliver tyndere, betyder det, at flere æg og reder går tabt.

De højere temperaturer betyder også, at det sner mere, hvilken generer eksempelvis Adélie-pingvinen, der har brug for at yngle på sne- og isfri grund.

”Fødekæden på Antarktis og altså pingvinernes overlevelse er bundet til hav-isen. Derfor må ministrene på Bali – også for pingvinernes skyld – blive enige om dybe reduktioner i udledningen af drivhusgasser,” siger WWF-Internationals generaldirektør James P. Leape s overlevelse

Det er imidlertid ikke alle pingviner, der skyr varmere temperaturer. Æselpingvinger og rempingviner er glade for varmen, og de presser nu andre pingvin-arter ud af disses bosteder.