Kjørmes Knud og Mariæ renselsesdag.

Kyndelmisse er en fordanskning af det latinske udtryk candelarum missa, kærtemesse. I den katolske kirke velsigner man stadig på kyndelmisse de lys,som skal bruges i årets løb til kirkelige handlinger.

Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Kyndelmisse falder altid på den 2. februar, 40 dage efter Jesu fødsel, hvor han som førstefødte søn af Josef blev fremstillet i templet til en symbolsk "løskøbelse" af gejstlige forpligtelser, som efterfølgende sønner blev pålagt. I den græsk- ortodokse kirke har helligdagen navn efter denne Jesu Fremstilling og er en af de store fester i kirkeåret.

Maria gennemgik ved samme lejlighed som sønnens fremstillelse et renselsesritual for at slippe fri af den urenhed, hun havde pådraget sig ved at barsle. Dagen hedder derfor også Mariæ renselsesdag, både i den romersk-katolske og protestantiske kirke.

Jeppe Aakjær har med sangen om de vrimlende sneflokke spredt udtrykket Kjørmes Knud. Kjørmes er en jysk udtale af Kyndelmisse. Knud betegner at det er vinterens midtpunkt, traditionelt anset for årets strengeste dag.

Kyndelmisse som fridag blev fjernet med Helligdagsreformen af 1770, hvor 11 af de 22 officielle helligdage blev strøget:

Skiønt deres Anordning kan have havt et gudeligt Øiemerke, ere de dog mere blevne anvendte til Lediggang og Laster, end til sand Guds Dyrkelse; hvorfore det er bedre, at de efter andre Protestantiske Landes Exempel blive anvendte til Arbeide og nyttig Gierning. Følgende Festdage skal aldeles ophøre: den 3 Jule-, Paaske- og Pintse-Dag; Hellig 3 Kongers Dag; Marie Renselses Dag; St. Hans Dag; Marie Besøgelses Dag; Mikkels- og Alle-Helgens-Dag; dog skal denne Dags Texter og Bønner for Reformationen forklares og læses neste Søndag efter 1. November. Marie Bebudelses Dag skal henlegges tril 5. Søndag i Faste, og dens Evangelium og Text til Aftensang da forklares. Taksigelses-Festen for Ildebrandens Dæmpelse i København den 23. October skal og ophøre, derimod skal neste Søndag derefter Taksigelse skee af Prædikestolene og Bønnen læses. Dette skal begynde fra neste Advents Søndag. Da det formodes, at Søndagen og de vedblivende Fester med desmere Alvorlighed og Andagt helligholdes; hvorover Vedkommende tilbørligen have at holde. De Tavler og Bekkener, som skulde ombæres eller udsettes paa nogen af disse afskaffede Hellig-Dage, skal henlegges til neste Søndag efter.

Struensees magt var i sin spæde begyndelse og han havde faktisk ikke ret meget med reformen at gøre, selvom han ofte får skylden eller æren for den. Han tillægges også at have slået de 11 dage sammen til Store Bededag, som dog er oprettet næsten 100 år tidligere ved kongelig forordning for slippe af med en række "gangdage" hen over foråret, hvor man bar helgener rundt på markerne.