Kilomet(er)

Spørgsmål: Er det rigtigt at bruge kilomet som entalsform til kilometer? spørger D. Mogensen, Aalborg.

Nej, entalsformen kilomet af kilometer er ikke korrekt: Det hedder en kilometer. Men formen kilomet er dannet ved en proces som er meget udbredt både i børns sproglige udvikling og i sprogenes historie.

Det er almindeligt i dansk at entals- og flertalsformerne af navneord er forskellige, men der er mange undtagelser: kilometer er kun ét eksempel, får, fisk og mange andre er også identiske i ental og flertal.

Men den sidste stavelse i kilometer falder jo udtryksmæssigt sammen med den ene af de almindelige pluralisendelser i dansk, -er, og ordet optræder næsten altid i flertal, så derfor er det ret oplagt at danne kilomet som entalsform til kilometer, ligesom fx komet - kometer.

Tilsvarende paralleliseringer har faktisk vundet hævd i løbet af sprogets udvikling.

Fx er datidsformen af grave først blevet til gravede inden for de seneste par hundrede år, tidligere hed det grov i datid, og ordet propel er dannet på samme måde som kilomet: Det er oprindeligt lånt fra engelsk hvor det hedder propeller, dannet ved afledning af udsagnsordet propel, der betyder 'fremdriv