Kan oregano erstatte skat på oksekød?

Klimakrydderi. Danske forskere har gang i et forsøg, hvor de reducerer køers udslip af drivhusgas ved at tilsætte foderet oregano. Det kan munde ud i oreganomælk og -kød i supermarkedernes kølediske.

28INDcow-095723.jpg
Cow isolated on white Fold sammen
Læs mere

Køer er nogle svin. Sådan rent klimamæssigt.

Det understregede Det Etiske Råd, da det i mandags gik ud med en kraftig anbefaling af en dansk klimaafgift på oksekød. Hvilket skete ud fra den betragtning, at klodens kvæg står for omkring ti procent af de samlede globale drivhusgasudledninger. Simpelthen fordi kvæg »bøvser« ufattelige mængder af den potente drivhusgas metan ud af gabene.

Så hvis vi kan reducere vores forbrug af oksekød med en særskat, vil vi samtidig kunne sænke nationens drivhusgasudledninger.

Men måske kommer en velsmagende urt fra middelhavsområdet de bekymrede danske oksekødselskere til hjælp.

Forskning i blandt andet USA har vist, at man kan reducere køers metanudslip med op til 25 procent, hvis man tilsætter oregano i foderet. Oregano har et højt indhold af særlige æteriske olier, som hæmmer de mikroorganismer, der producerer metan i køers maver.

På Aarhus Universitets Institut for Husdyrvidenskab i Foulum nær Viborg er man nu gået et skridt videre og har indledt et storstilet oreganoforsøg på kvæg.

Her får fire malkekøer dagligt tilsat mellem 100 og 150 gram tørret græsk økologisk oregano i foderet, og samtidig overvåger man nøje køernes udslip af metan.

»Det er umuligt at standse køernes metanudslip helt, men vi regner med, at det vil blive reduceret med mellem 10 og 25 procent. Det er temmeligt meget, når man tænker på, at en gennemsnitsko udleder omkring 600 liter metan om dagen,« forklarer seniorforsker Kai Grevsen fra Aarhus Universitet.

Ifølge forskeren er der tilmed håb om, at man i samme åndedrag kan øge køernes mælkeproduktion. For metan er energi, og hvis man kan omdirigere energien til koen selv, kan det – måske – give sig udslag i mere mælk.

Mælk og kød med mulig smag af oregano

Projektet har fået seks millioner kroner i støtte fra en pulje under Miljø- og Fødevareministeriet og sker i samarbejde med en række landbrugsvirksomheder, herunder det økologiske mejeri Naturmælk. Håbet er, at man i løbet af tre til fire år vil kunne lancere en klimavenlig økologisk »oreganomælk« på det danske marked. Men på længere sigt er der også håb om, at klimavenlige danske »oreganobøffer« kan lande i supermarkedets kølediske.

Forskerne udelukker ikke helt, at både mælk og kød kan få en svag afsmag af oregano, men det vil for mælkens vedkommende blive afprøvet under en smagstest til sommer.

De involverede forskere ønsker ikke at tage direkte stilling til, om oreganomælk og oreganooksekød vil kunne overflødiggøre den i disse dage hidsigt omdiskuterede særskat på oksekød.

Men en af de centrale forskere, der er involveret i forsøget på Foulum, seniorforsker Peter Lund, siger, at oreganokød i hans øjne vil være en »elegant løsning«.

»Hvis forbrugeren kan gå ned i supermarkedet og sammenligne, hvad klimaaftrykket er på dansk produceret oksekød og på udenlandsk, så kan han træffe et valg. Det, synes jeg, er lidt mere elegant,« siger han.

Ifølge Peter Lund tegner kvæg sig for hele 40 procent af drivhusgasudledningerne fra dansk landbrug.

Langt den overvejende del kommer fra de store mængder metan, som køerne – ikke bøvser – men langsomt lader sive ud gennem munden under drøvtygningen. Den resterende og væsentligt mindre del skyldes afgasning fra køernes møg.