K: Regionerne må løfte opgaven

Regionerne må give brystkræft lige så høj prioritet, som sygdommen har i Folketinget, siger den konservative sundhedsordfører, Helle Sjelle.

"Det er forstemmende, at Danske Regioner endnu engang viser sig ude af stand til at holde en aftale på kræftområdet. Men først og fremmest er det helt urimeligt over for de mange kvinder, der bliver ramt, " skriver Helle Sjelle i en pressemeddelelse som reaktion på Berlingske Tidendes artikler i dag om manglende brystkræft-screening.

"Brystkræft er en af de værste og mest udbredte kvindesygdomme i Danmark. Hver tiende kvinde vil i løbet af livet få konstateret denne sygdom. Men en landsdækkende screening og en tidligere indsats vil kunne redde mange kvinder fra at dø af brystkræft. Det er på den baggrund, at et flertal i Folketinget i 2005 blev enige om at fremrykke den landsdækkende screening for brystkræft fra 2010 til 2007 og samtidig bevilligede de nødvendige midler," siger Helle Sjelle.

Hun opfordrer Danske Regioner til straks at sætte den mangelfulde indsats øverst på dagsordenen." Brystkræft-screening har høj prioritet i Folketinget. Det bør det også have i Regionerne."