Hvad kommer ”jul” af?

Spørgsmål: Hvad kommer ordet ”jul” egentlig af? Spørger Anita Korsgaard.

Ordet "jul" kommer af en fællesgermansk form som betyder 'årets hjul, årets kreds' som igen kommer af en indoeuropæisk form der betyder 'fest, spøg'.

"Jul" anvendtes oprindeligt om de gamle nordboers midvinterfest (omkring 12. januar), derefter om den kristne kirkes højtid til minde om Kristi fødsel.

Kilde: Politikens Etymologisk Ordbog, 2000.