Forskere finder »opmærksomheden« i hjernen

Hjernens evne til at stille skarpt og være opmærksom på omgivelserne, viser sig at være forbundet med mængden af et særligt stof i hjernen, viser ny forskning. Det nye fund kan lede til bedre behandling for ADHD-patienter.

Foto: Steffen Ortmann

Kender du det, hvor man lige er blevet introduceret for en person, men man husker ikke navnet? Eller man læser den samme linje igen og igen, uden at den siver ind? Det er eksempler på, at man ikke har været fuldtud opmærksom. Det er noget, som især folk, der lider af kronisk stress og ADHD, kæmper meget med.

En ny danskledet undersøgelse viser, at evnen til at være opmærksom på sine omgivelser er forbundet med mængden af signalstoffet GABA (Gamma-aminosmørsyre) i hjerneområderne, der har med behandling af visuelle indtryk at gøre.

Det skriver Videnskab.dk, hvor du kan læse meget mere om, hvordan hjernen håndterer det at stille skarpt og være opmærksom på omgivelserne: Derfor har man svært ved at holde opmærksomheden

Forskerne har fundet ud af, at sammenhængen er så stærk, at man kan forudsige, hvor tit en person oplever opmærksomhedssvigt ved at kigge på GABA-mængden i personens hjerne.

»Det ville være interessant at se om denne sammenhæng hos raske personer også gælder folk med opmærksomhedsforstyrrelser - såsom ADHD. Det ville kunne give en større forståelse for en række problemer, som mange mennesker kæmper med,« siger Kristian Sandberg, postdoc på Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet.

Læs også hos Videnskab.dk: Test din opmærksomhed

Folk med ADHD har samme type opmærksomhedsproblemer, som dem forskerne i denne undersøgelse har kigget på. ADHD-ramte har dem bare i et meget større omfang.

»Hvis opmærksomhedsfejl helt generelt hænger sammen med GABA-koncentrationen i særlige områder af hjernen, så er der grund til at tro, at forskere, der fokuserer på ADHD, også vil finde sådanne sammenhænge,« siger Kristian Sandberg, som mener, at det åbner op for en mulig udvikling af medicin.

»Hvis der er noget, man kan farmakologisk, så er det at ændre generelle niveauer af kemikalier i hjernen. Man kunne derfor sagtens forestille sig, at dette kunne bidrage til udvikling af medicin til folk med ADHD. Det kræver dog noget mere forskning, hvor man netop undersøger mennesker med opmærksomhedsforstyrrelser,« siger Kristian Sandberg.

Læs også hos Videnskab.dk: Sladder styrer din opmærksomhed

Ulrik Gether, professor på Institut for Neurovidenskab og Farmakologi ved Københavns Universitet, mener, at undersøgelsen er spændende og giver nye perspektiver for udviklingen af medicin mod opmærksomhedsforstyrrelser som ADHD, men han vurderer dog, at en effektiv medicin skal ramme specifikke områder og celler i hjernen.

»Hvis man øger niveauet af GABA generelt i hjernen, så bliver man sløv, da GABA overordnet dæmper cellernes aktivitet. Medicinen skal i stedet kun ramme de celler, der er involveret i opmærksomhed,« siger Ulrik Gether.

»Undersøgelsen er flot lavet og viser, at det visuelle område af hjernen er involveret, så derfor skal der nu kigges på, præcist hvordan GABA påvirker hjernecellerne i dette område,« siger Ulrik Gether. Han har ikke selv været med at udføre undersøgelsen, men forsker selv i, hvordan lægemidler påvirker hjernen.

Læs også hos Videnskab.dk: Opråb: Drop ADHD-medicin og kig på kosten