Forgiftet eller forskrækket

Nyt apparat kan sortere ofrene ved kemiske ulykker og terrorangreb.

Et amerikansk laboratorium lancerer nu et let, håndholdt apparat, som hurtigt kan måle, om en patient har et givet kemisk stof i kroppen.

Apparatet er udviklet for at hjælpe redningspersonel med hurtigt at finde de egentligt forgiftede ofre for kemiske ulykker og terrorangreb, så de kan få den rigtige behandling.

Samtidig finder apparatet også de ofre, som har præcist de samme symptomer på forgiftning, men hos dem er det fremkaldt af angst. Også disse mennesker kan få en mere målrettet behandling med den rette sortering af ofre.

Komponenterne i den nye nano-baserede teknologi er dels en lille måleenhed, som ligner et apparat til blodsukkermåling. Dels små test-strimler, som allerede i dag kan bruges til at opdage kemiske stoffer i kroppen.

Det nye er, at følsomheden teststrimlerne er væsentligt forøget gennem nano-teknologi, og at apparatet ikke blot kan måle tilstedeværelsen af et stof, men også give et bud på koncentrationen - altså hvor stærkt forgiftet patienten er.

Apparatet er udviklet på Pacific Northwest National Laboratory, som er privat drevet, men financieres af offentlige midler.

Den nano-baserede biosensor udvikles på en femårig kontrakt med det amerikanske sundhedsministeriums kemiberedskab, "Countermeasures Against Chemical Threats (CounterACT)".