Flertal af danskerne går ind for digital tvang

Tre af fem danskere ser fordele ved obligatorisk selvbetjening over nettet, så det offentlige kan bruge pengene på blandt andet de stadig flere ældre. Men det vil blive alt for dyrt, hvis samtlige danskere skal tvinges til at bruge computeren eller mobiltelefonen.

Danskerne bakker markant mere op om at få afskaffet papirvællet i det offentlige og gå over til fuld, digital kommunikation.

59 procent af danskerne siger nu ja mod blot 42 procent sidste år. 80 procent af kommunerne og 60 procent af staten forventer da også, at den obligatoriske selvbetjening gennemføres, men hvor seks procent i 2010 troede, at de ikke kunne nå målet, voksede tallet til 16 procent i 2011.

Det viser »terminsprøven« på den nationale digitaliseringsstrategi, som kommunerne, regionerne og staten aftalte i efteråret som en køreplan frem til 2015 på, hvordan papirerne kan forsvinde i det offentlige, fordi flere kan betjene sig selv.

Ambitiøst mål

»Træerne gror ikke ind i himlen. Der er kun tre år til at nå det fastsatte mål, og man kan godt tro på det en del af vejen, men når vi nærmer os 2015, vil det knage og brage mange steder. Det er et ambitiøst mål, som vil kræve en meget dedikeret indsats,« siger Ejvind Jørgensen, direktør i Rambøll Management Consulting, som sammen med brancheorganisationen Dansk IT står bag den største kortlægning af brugen af IT i Danmark, rapporten »IT i praksis«, som udkom torsdag.

Hvor flest danskere tidligere foretrak at møde fysisk frem, er kurven nu brudt. Flest foretrækker nu selvbetjening via kommunens eller den statslige organisations netsted. Selv de, der foretrækker f.eks. telefonen eller et brev, begynder også at benytte selvbetjeningsløsningerne.

»Det giver tro på, at det kan lykkes med en hård indsats. Men vi synes, at der i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi mangler digital ledelse. Der er så store kræfter i digitalisering, så hvis man ikke tænker i radikale spring i forretningsudviklingen, udnytter man ikke de muligheder, som Danmark har,« siger Ejvind Jørgensen.

Digital ikke alt

Den offentlige sektor satser på digitalisering for at spare penge. Men danskernes svar i »IT i praksis«-rapporten viser, at flere føler, at de fik løst deres opgave på effektiv vis og fik en ordentlig behandling ved at bruge de digitale løsninger. 79 procent fik løst alle opgaver, 71 procent fandt det effektivt, og 73 procent følte sig godt behandlet blandt de 36 procent, som valgte at klare sig selv.

Ejvind Jørgensen understreger dog, at ikke alt kan klares digitalt.

24 procent af al brug af det offentlige sker nu digitalt. Den nationale strategi siger, at 80 procent skal være nået i 2015.

»Hvis vi er i stand til at nå det, ligger der en milliard kroner om året i besparelse ved borgerhenvendelser til kommunerne, hvis vi vel at mærke kan flytte dem, der bruger e-mail, over på selvbetjening. Lykkes det ikke er der alligevel 600 millioner kroner at hente,« siger Ejvind Jørgensen.

Der er omkring 33 millioner borgerhenvendelser - på alle måder - om året til de 98 kommuner.

»Det bliver vanvittigt dyrt at nå op på 100 procent. Så skal man hellere bruge pengene på medbetjening, altså at kunne hjælpe de sidste,« siger Carsten Nørgaard, næstformand i Dansk IT og IT-direktør i VP (Værdipapircentralen).

Kæmpe udfordring

Det offentlige har en kæmpe udfordring med både IT-systemer og massevis af komplekse regler, men 48 procent af danskerne ser gerne, at reglerne øres enklere, så det hele bliver mere effektivt - også selv om man så må tage færre hensyn til borgere med særlige behov. Kun 13 procent er lodret uenige.

70 procent af det offentlige oplever, at leverandørerne overskrider deres tidsfrister. To af tre kommuner ønsker derfor en mere fleksibel håndtering af offentlige udbud, så dialogen bliver større, og mulighederne for at tilpasse sig undervejs forbedres.

»Det er altså et selvskabt problem, som man er nødt til at gøre noget ved politisk. Ikke mange tror på, at man kan styre sig til storhed. Det er vigtigt at gøre tingene rigtigt, men det er vigtigere at gøre de rigtige ting,« siger Ejvind Jørgensen på baggrund af rapporten.

Der er på et år sket et gennembrud i den offentlige sektor i forståelsen af, at kundeservicen afgør succesen. 18 procent af de kommunale topchefer vægtede i 2011 kundeservicen, i år er det 32 procent.

»Jo flere gange kunderne oplever, at de får gode oplevelser ud af at bruge digitale muligheder, jo oftere vælger de dem - og dermed kan man få omkostningerne ned,« siger Ejvind Jørgensen.