Flere kræftpatienter til udlandet

Pres fra ventetidsgarantien betyder, at flere kræftpatienter nu sendes til udlandet for strålebehandling. En udvikling, der vil fortsætte, vurderer eksperter.

Et stigende antal danskere sendes nu til udlandet for strålebehandling, når ventetidsgarantien på fire uger ikke kan overholdes. Sundhedsstyrelsen har siden februar opgjort ventelisterne på ugeplan; i statistikkens første ni uger blev 20 danskere henvist til udlandet. I de sidste ni uger er tallet mere end fordoblet til 45. Selv om der er tale om små tal, bekræftes tendensen af såvel Sundhedsstyrelsen og kræft­overlæger.

»Antallet er klart stigende. Flere patienter får tilbuddet i god tid, og flere er interesserede. Det ville være bedre, hvis vi selv kunne behandle alle, men en forsigtig prognose siger, at det kan vi tidligst i 2008 eller 2009,« siger Jesper Fisker, direktør for Sundhedsstyrelsen.

Han og landets kræftlæger er enige om, at antallet af patienter på udlandsophold vil stige de kommende måneder.

En særlig taskforce i styrelsen har siden efteråret arbejdet på at nedbringe ventetiderne. Den har besluttet, at de mindst syge, typisk bryst- og prostatakræftramte, skal sendes til nabolandene, hvis stråleklinikkerne har ventelisteproblemer.

»I realiteten har vi nu fået lov at prioritere patienterne. Det er helt bevidst. Vi skal ikke have dødsmærkede patienter sendt på landevejen,« siger Peter Vejby Hansen, ledende overlæge på Aalborg Sygehus.

For direktør i Kræftens Bekæmpelse Arne Rolighed er udviklingen forventet og »efter bogen«: »Så længe Danmark ikke kan levere varen til alle, må de, der har mest behov, til først. Alle undersøgelser viser, at ventetid koster liv, så det er med til at motivere folk til at tage ud.«

En ny Gallup-måling for Berlingske Tidende viser, at 83 pct. af danskerne ville tage til udlandet for hurtigere behandling i tilfælde af kræftsygdom.