Fedtstof kan hjælpe hjertesyge

Læger overser i dag potentielle hjertepatienter, fordi de fokuserer for meget på kolesteroltal. Ny dansk forskning vækker international opsigt.

Et lavt kolesteroltal er ikke nok for den, der vil begrænse risikoen for at få hjertelidelser. En ny dansk undersøgelse dokumenterer, at lægerne også skal se på, hvor højt et indhold patienterne har af et andet fedtstof kaldet triglycerid.

»Hvis lægerne udelukkende ser på kolesteroltallet, risikerer de at frikende patienter, der i virkeligheden har en høj risiko for hjertelidelser, som kunne være indfanget af triglycerid-tallet,« siger professor Børge Nordestgaard. Sammen med tre kolleger offentliggør han i dag resultaterne af den hidtil mest omfattende undersøgelse af sammenhængen mellem triglycerid i blodet og risikoen for hjertesygdomme. Det sker i et af verdens mest prestigefyldte lægetidsskrifter, Journal of the American Medical Association. Resultaterne af de danske lægers forskning kan relativt hurtigt bruges i forebyggelsen af hjertesygdomme - i dag den næststørste dødsårsag i Danmark.

»Det kræver ikke nye dyre prøvetagninger. Tallet for blodets indhold af triglycerid fremgår allerede i dag af de blodprøver, der bliver taget for at vise kolesteroltallet. Det betyder, at lægerne blot skal kaste et blik på både kolesteroltallet og tallet for triglycerid, før de vurderer, om patienten skal lægge sin livsstil om eller have medicin,« siger professor Børge Nordestgaard, der støtter sig til den såkaldte Østerbro-undersøgelse med 14.000 danskere. Den nye viden vækker begejstring i Hjerteforeningen, hvor næstformand og overlæge Peter Clemmensen, siger:

»Man vidste ikke, at triglycerid bidrog så stærkt, som den nye undersøgelse viser. Det vil give genklang i hele verden.«

Overlæge Keld Ejvind Sørensen, hjertemedicinsk afdeling, Skejby Sygehus, siger, at lægerne bør tage det ny forskningsresultat meget alvorligt. »Risikoen for hjertesygdomme er en klart mere nuanceret sag end blot at se på kolesteroltal. Og der er stor tyngde bag resultatet. Østerbro-undersøgelsen er meget pålidelig,« siger Keld Ejvind Sørensen.