Fedt skal måles på alle små børn

Børn skal allerede som to-årige have målt det såkaldte BMI. Det giver et bedre billede af vægt end højde- og vægtkurver og er et bedre våben i kampen mod fedmeepidemien, der også rammer små børn.

Alle danske børn skal have målt deres body mass index (BMI) allerede som to-årige for at forebygge, at de senere i livet bliver overvægtige eller fede.

Sådan lyder budskabet fra eksperter og myndigheder til de praktiserende læger, og dermed er det slut med kun at bruge de gammelkendte højde- og vægtkurver til vurdere, om børn vejer for meget eller for lidt.

Anbefalingen kommer fra de praktiserende lægers eget faglige selskab, DSAM, og den bliver støttet af Sundhedsstyrelsen, og dermed kan alle danske børn se frem til at få deres BMI målt.

BMI gør det nemmere for lægerne at måle, om børn er i fare for at blive fede eller ej, forklarer praktiserende læge i Greve, Pia Müller, der har udarbejdet DSAMs anbefaling til landets læger.

»Hvis småbørn stiger i BMI, indtil de bliver fem år, er der stor sandsynlighed for, at de bliver overvægtige, og den overvægt bliver ikke altid opdaget med de kurver, der bliver brugt i dag,« fortæller Pia Müller: »Overvægten følger tit børnene ind i voksenalderen, og da det ser ud til, at der kommer endnu flere overvægtige børn, er det et problem, der skal gøres noget ved.«

Ifølge Pia Müller bliver børns BMI ikke målt på samme måde som voksnes, fordi de hele tiden vokser i højde, drøjde og vægt. Dertil kommer, at deres fedtmængde helt naturligt varierer gennem de første leveår. Først når de er helt udvoksede, kan de blive målt med det almindelige, voksne BMI.

Professor i børnernæring på Københavns Universitet Kim Fleischer Michaelsen er enig i, at det er nødvendigt at begynde at måle småbørns BMI. »Det er et vigtigt tiltag. Vi har en fedmeepedemi, der også rammer de yngre børn. Når de kommer i skole, er der for mange af dem, der vejer for meget. BMI giver et godt mål for, hvor tykke børn rent faktisk er,« siger han.

Skønsmæssigt er omkring fem pct. af alle førskolebørn herhjemme overvægtige.