Fede børn bærer livsstilen med

Forældre kan have svært ved at indse, at deres børn vejer for meget. Den praktiserende læge får nu et nyt værktøj til at bryde tabuet omkring børns overvægt.

Arkivfoto: Reuters Fold sammen
Læs mere

De praktiserende læger skal blive bedre til at spotte småbørn, der er i fare for at blive overvægtige. Og helst inden de overflødige kilo har sat sig fast og med dem eventuelle dårlige kostvaner eller fysisk inaktivitet.

Det er baggrunden for, at Dansk Selskab for Almen Medicin, DSAM, som er de praktiserende lægers faglige selskab, nu udsender et helt nyt sæt retningslinjer til lægerne. Retningslinjerne er blevet til på inspiration fra et sæt lignende retningslinjer, der har haft stor succes blandt australske læger.

Det skønnes, at fem pct. af en årgang førskolebørn (ca. 3.000 børn op til fem-seks års alderen) vejer for meget og vil have brug for særlig vejledning om vægt, kost og motion. Kunsten består i at få forældrene med på idéen.

Praktiserende læge i Greve, Pia Müller, der er forfatter til de nye retningslinjer, fortæller, at det gælder om at bryde den onde cirkel i tide, fordi overvægt i barndommen øger risikoen for overvægt og livsstilssygdomme i voksenlivet, og fordi overvægtige børn har høj risiko for social isolation og mobning.

I dag tilbydes alle børn forebyggende børneundersøgelser i tre-, fire- og fem-års alderen. Undersøgelsen er en generel helbredsundersøgelse, hvor der er mulighed for at tale om barnets sundhed og trivsel. Og undersøgelsen er en oplagt lejlighed for lægen til at tage fat på barnets vægtudvikling.

Men det er ikke altid så let at tage fat på emnet. Overvægtige børn har ofte overvægtige forældre, og det kan være svært for nogle forældre at erkende, at deres fire-årige søn eller datter vejer for meget, fortæller Pia Müller.

Hun fortæller, at barnets nye kost og motionsvaner lykkes bedst, hvis barnet ikke selv er med til den konsultation, hvor strategien til et sundere liv skal lægges.

Man ved i dag, at overvægt skyldes et kompliceret samspil mellem genetik og miljø.

»Lægen skal være opmærksom allerede, når hun støder på en overvægtig gravid. Er den vordende mor overvægtig, er der større risiko for, at barnet også bliver overvægtigt,« fortæller Pia Müller.

Hun anbefaler, at den praktiserende læge tager fat på problemet, så snart barnets vægtkurve begynder at afvige fra det normale.