Færre er vilde med selvbetjening

Det offentlige skal stramme sig an for at få alle med på vognen, hvis målet om fuld digital kommunikation med danskerne fra 2015 skal nåes.

Foto: Camilla Rønde

Kravet om, at 80 procent af danskernes kommunikation med det offentlige fra 2015 skal foregå digitalt, bakkes ikke længere så helhjertet op – selv om de, der betjener sig selv over internetforbindelsen, er vældigt glade for at kunne klare ærterne døgnet rundt, uanset hvor man er.

Kun 48 procent bakker nu op om den store omstilling, der skal spare Danmark for milliarder af kroner hvert år, op. Det er 11 procent færre end sidste år. Samtidig er de kritiske røster vokset fra 32 til 36 procent, viser den største, årlige kortlægning af brugen af IT i det offentlige og i erhvervslivet, »IT i praksis«, som Rambøll Management Consulting og IT-brancheorganisationen Dansk IT står bag for 18. gang.

Men samtidig er der stor tilfredshed med de selvbetjeningsmuligheder, der allerede findes. 84 procent fik løst alle opgaver, da de gik i gang med offentlig selvbetjening, og 74 procent oplevede forløbet som effektivt. Det er den højeste tilfredshedsscore overhovedet – bedre end når man selv møder op personligt. To af fem klarede alt i første hug gennem selvbetjening, mens der i 70 procent af tilfældene måtte to trin til, før man var i mål.

Det er blevet hverdag

»Den offentlige selvbetjening er bedre end sit ry, men det er blevet hverdag, og danskerne er ikke længere helt så vilde med at betjene sig selv,« konstaterer Ejvind Jørgensen, direktør i Rambøll og ankermanden bag undersøgelsen.

Det er dog kommunerne, der rykker, mens staten nærmest står stille. 94 procent af landets 98 kommuner melder sig »i høj grad« klar til den digitale verden – en fremgang fra 78 procent for et år siden. Derimod er kun 59 procent af staten »i høj grad« klar, og det er faktisk en tilbagegang fra 61 procent for et år siden.

»Det er et opmærksomhedspunkt, der skal øges, når kun tre af fem føler sig sikker på at nå i mål til 2015,« siger Ejvind Jørgensen.

Øget politisk opmærksomhed er i det hele taget afgørende for at komme i mål.

»Når politikerne spiller en aktiv og markant rolle, påvirker det de offentlige institutioner til at gøre noget ved sagen og dermed give større mulighed for digital selvbetjening. Der skal én til at sætte retningen og målet. Så jeg håber da, at det bliver en del af den kommende valgkamp,« siger Rambøll-direktøren.

Omkring 1. oktober vil Digitaliseringsstyrelsen under Finansministeriet fremlægge konkrete planer om, hvad der skal ske i de kommende år. Kommunerne, regionerne og staten har allerede lagt en overordnet plan om at få papiret væk og at øge brug af IT i folkeskolen og på sundhedsområdet, sidstnævnte med videoforbindelser, så man slipper for at tage til lægen eller hospitalet, når det ikke er nødvendigt.