En supersolstorm vil næppe slukke alt

Et ekstraordinært kraftigt soludbrud vil sætte elektriske systemer under voldsomt pres, men ikke alt vil lukke og slukke, fastslår ny rapport.

Foto: HO

Lyset vil næppe gå ud overalt, og de fleste computere og telefoner vil efter alt at dømme fortsat virke.

Når det er sagt, vil konsekvenserne af et ekstraordinært kraftigt soludbrud, en supersolstorm, sætte vores elektriske systemer under et voldsomt pres, og visse vitale dele af vores komplekse teknologiske systemer kan blive sat ud af spillet i time- eller dagevis.

Det fremgår af en ny britisk rapport om konsekvenserne af en meget kraftig såkaldt koronal masseudkastning fra Solen.

Netop i år er der en særlig stor risiko for, at Jorden kan blive ramt af meget kraftigt soludbrud. Det skyldes, at Solen i disse måneder når sin maksimale aktivitet i sin typisk 11-årige cyklus.

Aktiviteten kan især aflæses i form af mængden og størrelsen af pletter på Solens overflade - mørke områder, der vidner om intens magnetisk aktivitet nedenunder.

Rapporten fra det britiske Royal Academy of Engineering fastslår, at Storbritannien er relativt velforberedt på en supersolstorm med voldsom geomagnetisk aktivitet.

Men det kan næppe undgås, at strømmen vil ryge i visse områder ligesom GPS-navigation kan blive sat ud af spillet i et kortere eller længere tidsrum. Sidstnævnte kan især få alvorlige konsekvenser for fly-og søtrafik.

- Det vil formentlig være sammenligneligt med det islandske vulkanudbrud eller noget lignende, hvor der vil være alvorlige afbrydelser i vores livsmønster i et stykke tid. Men det vil være noget, vi regner med, at vi kan leve med, siger rapportens hovedforfatter, professor Paul Cannon, til BBC.

Ifølge rapporten vil omkring én ud af ti satellitter slukke midlertidigt som følge af en superstorm, men de fleste vil blive i stand til at genstarte efterfølgende.

På samme måder kan visse højspændingsledninger blive ramt af overspændinger, hvorefter strømmen lokalt kan gå ud. Men forfatterne understreger, at Storbritannien elektricitetsnet har en gitterstruktur, der gør det mindre sårbart over for solstorme end f.eks. Canadas tilsvarende ledningsnet, der overvejende består af meget lange linjer.

Danmark har en el-struktur nogenlunde svarende til Storbritanniens.

DMIs rumvejrsekspert Peter Stauning har tidligere fastslået, at Danmark er mindre sårbar over for kraftige soludbrud end f.eks. Canada og Nordsverige - også fordi disse regioner ligger tættere på polare områder, hvor solstorme rammer kraftigere.

Carrington-begivenheden

Et gennemsnitligt soludbrud involverer flere milliarder ton superophedede gasser, der bliver udslynget med hastigheder på helt op til syv millioner kilometer i timen.

En gang eller to hvert århundrede opstår der imidlertid gigantiske superudbrud, der giver en kraftig forøget og potentielt kræftfremkaldende kosmisk stråling, som Jordens magnetfelt ikke kan yde tilstrækkelig beskyttelse imod.

I den britiske rapport fastslår man, at flypassagerer på transkontinentale ruter over polare områder vil blive udsat for en ganske kraftig stråling under en supersolstorm.

Strålingsdosen kan blive så høj som 20 såkaldte millisievert, hvilket svarer nogenlunde til den dosis, man får ved at blive udsat for tre bryst-røntgenundersøgelser i træk.

Når man taler om solstorme, drager man ofte paralleller til den såkaldte Carrington-begivenhed omkring 1. september 1859.

Den ekstraordinært voldsomme solstorm dengang skabte spektakulært polarlys over næsten hele Europa og gav udfald på datidens telegraflinjer i både USA og Europa.

Der hersker imidlertid ingen tvivl om, at det moderne teknologiske samfund er væsentlig mere sårbar over for en geomagnetisk storm, end man var dengang for mere end 150 år siden.