En rigtig kedelig sex-statistik

Danskerne er nogle af de mest stejle, når det gælder utroskab. Sidespring er sværere at tilgive for os end for folk i mange andre lande, viser ny meningsmåling, som punkterer myten om danskerne som særligt seksuelt løsslupne.

Det danske, seksuelle frisind lider under alvorlige mangler. Noget tyder på, at vi slet ikke er så løsslupne, som vi selv går og tror.

I hvert fald viser en ny, international opinionsundersøgelse, at vi danskere ikke ønsker at have sex oftere end folk fra andre lande. Vi ser heller ikke med mildere øjne på utroskab end andre nationaliteter.

Undersøgelsen »Sexual attitudes of the Europeans today« er lavet af analyseinstituttet GfK, og den er repræsentativ for befolkningerne i 17 europæiske lande samt USA, Rusland og Tyrkiet.

Lidt over 60 pct. af alle i de 20 lande synes, at det er passende med sex hver uge - dog højst fire gange. Lige så snart vi når op på fem gange om ugen eller mere, er de fleste stået af. Kun sølle fire pct. ønsker at have sex hver dag.

Vi danskere adskiller os dog fra gennemsnittet - i den kedelige retning. Næsten hver femte af os mener, at det er unødvendigt med sex hver eneste uge.

Det er flere end i de fleste andre lande. Og dermed ser det ud til, at vi - sammen med tyskere, tjekker og bulgarere - er med til at trække ned på den samlede mængde sex i verden. En lidt trist statistik for en nation, der er kendt for sit seksuelle frisind.

Heller ikke når det gælder utroskab, kan vi bryste os af at være specielt large eller kollektivistisk indstillet. Mænd, koner og kærester skal ikke under nogen omstændigheder deles med andre, mener 41 pct. af os. Også her er vi noget strammere i betrækket end de fleste andre lande, viser undersøgelsen. Kun Frankrig, Tyskland, Sverige og Tyrkiet slår os med hensyn til at fordømme utroskab.

Grækere, finner og russere ser omvendt noget mere lempeligt på sidespring - her mener ca. 75 pct., at utroskab sommetider eller altid kan tilgives.

Professor ikke forbavset
Professor Peter Gundelach fra Københavns Universitet har været med til at lave flere undersøgelser af danskernes moralske værdier, bl.a. holdningen til utroskab. Han er ikke forbavset over GfKs resultater.

»Vores undersøgelse viste også, at danskerne generelt ikke er særlig accepterende over for utroskab. Og at holdningen faktisk ikke har ændret sig de sidste 20 år,« siger Peter Gundelach.

Han mener, at vores image som meget seksuelt frisindede stammer helt tilbage fra pornografiens frigivelse blandet op med liberale holdninger til homoseksualitet, abort og alkohol.

»Og så er vi efterhånden endt med at opfatte os selv som enormt frisindede, også på det seksuelle område, men det er vi i virkeligheden slet ikke,« siger professoren.

Undersøgelsen siger ikke noget om køn eller alder på de adspurgte. Dermed er det umuligt at placere ansvaret for det danske frisinds deroute.Læs også Fri side 10 og 14