DRIVHUSEFFEKTEN

? Hvad er drivhuseffekten?Drivhuseffekten er udtryk for den mekanisme, at visse luftarter (drivhusgasser) holder noget af solvarmen på Jorden. Uden drivhuseffekten ville Jorden i gennemsnit være cirka 33 grader koldere.? Hvad er drivhusgasser?Som navnet indikerer, fungerer drivhusgasserne populært sagt som glasset i et drivhus. Drivhusgasserne tillader sollyset at passere Jordens atmosfære nogenlunde uhindret, mens de samtidig kan absorbere en del af varmeudstrålingen fra Jorden. De vigtigste naturlige drivhusgasser er vanddamp og CO2. ? Hvad er menneskeskabt drivhuseffekt?CO2 eller kuldioxid er den væsentligste menneskeskabte drivhusgas. Samlet set har den frem til i dag bidraget med ca. 55 procent af den menneskeskabte forøgelse af drivhuseffekten. Kuldioxid stammer hovedsagligt fra afbrænding af kul, olie og gas. Fra 1750 og frem til i dag er koncentrationen af CO2 i atmosfæren steget med op mod 33 procent, og koncentrationen er nu den højeste i 420.000 år. ? Hvor meget varmere bliver det?Ifølge FNs klimapanel er det sandsynligt, at størstedelen af den observerede globale opvarmning i de seneste 35-50 år kan tilskrives menneskelige aktiviteter. FNs klimapanel forudser en stigning i den globale gennemsnitstemperatur på et sted mellem 1,4 og 5,8 grader celsius i år 2100.? Hvad kan vi stille op?154 lande blev i 1992 enige om en klimakonvention. Målet med konventionen er at stabilisere atmosfærens indhold af drivhusgasser på et niveau, der forhindrer farlige menneskeskabte klimaændringer.? Hvad er farlige menneskeskabte

klimaændringer?EU har lagt til grund for sin politik, at vi kan undgå farlige klimaændringer, hvis vi kan begrænse den globale opvarmning til maksimalt to grader.?Hvad er Kyoto-protokollen.Den er en første udmøntning af klima-konventionen. Protokollen blev vedtaget i december 1997 i den japanske by Kyoto. Målsætningen er, at de industrialiserede lande skal reducere deres udslip af drivhusgasser med mindst fem procent i forhold niveauet i 1990.

Kilder: Miljøstyrelsen og Energistyrelsen