Din mobiltelefon er selv skyld i udfald

Bestemte mobiltelefoner kaster oftere forbindelsen end andre. Det er ikke kun mobilnettenes skyld, fastslår erhvervs- og vækstministeren.

Ja, det er faktisk en reel mulighed, når forbindelsen konstant falder ud. Det kan nemlig snildt være telefonen, der har et problem, og ikke mobilnettet. Foto: Iris/Scanpix Fold sammen
Læs mere

Valget af mobiltelefon er lige så afgørende for, hvor ofte du oplever, at forbindelsen falder ud, som hvilket teleselskab du vælger at have abonnement hos.

For første gang bliver det slået officielt fast, at de enkelte mobiltelefoner har en stor del af skylden, når samtalen knitrer eller helt falder ud. Hakken eller udfald skyldes nemlig ikke dårlige telenet men dårlige antenner i mobiltelefonerne.

Minister: Antennen betyder noget

Det fastslår erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen (SF) i forbindelse med, at Erhvervsstyrelsen netop har kortlagt, hvor der fortsat er problemer på mobil- og bredbåndsområdet i Danmark.

»Langt de fleste danskere kan også få god mobildækning, især hvis de har en mobiltelefon med god antennekvalitet,« siger ministeren, der er øverst ansvarlige for IT- og televerdenen i Danmark.

Rapporten »Mobilkortlægning 2012« har et helt afsnit om »Mobiltelefonernes følsomhed«. Det er, som Berlingske tidligere har beskrevet, bestemte telefonmodeller - med Apples iPhone helt i front -, der oftest kaster forbindelsen.

»Mobiltelefoner har forskellig radiofølsomhed, d.v.s. evne til at fungere, når sendesignalet er svagt. Det betyder, at mobiltelefoner med god følsomhed vil virke bedre på steder med svagt signal end mobiltelefoner med dårlig følsomhed,« hedder det i rapporten.

De indbyggede antenner har som radiomodtagere en bedre følsomhed end tidligere, men forstyrrelser - interferens - på de frekvenser, som bruges til mobil tale og data, kan genere. Desuden kan bygninger i nærheden have indflydelse på modtagelsen.

Første anerkendelse

Teleselskaberne er glade for, at det nu anerkendes, at det ikke kun er huller i mobildækningen, som skal klandres.

»Det er første gang, at det dokumenteres og anerkendes, at telefonen har en gigantisk betydning for oplevelsen,« siger Jakob Willer, direktør i telebranchens organisation Telekommunikationsindustrien i Danmark (TI).

Også Dansk Industri er glad for, at der sættes lige så stort fokus på selve telefonerne som mobilnettene.

»Det har været et problem, at selv om teleselskaberne konstant har udbygget deres mobilnet, har nogle brugere oplevet dårligere forbindelser. Det er godt, at erhvervs- og vækstministeren nu sætter fokus på, at det i høj grad skyldes dårlig kvalitet i antennerne i mobiltelefonerne og ikke teleselskabernes net,« siger Christian Hannibal, politisk konsulent i ITEK, Dansk Industris branchesamarbejde på telekommunikationsområdet.

Råd: Skift selskab - eller telefon

Teleselskaberne vil over de kommende år investere mellem 6 og 6,5 milliarder kroner i udbygning af mobilnettene, både for at lukke de huller, der bevisligt er i dag, og for at sikre kapacitet nok til det stigende dataforbrug, hvor mobilnettene bruges som internetforbindelse.

Erhvervsstyrelsen anbefaler dem, der er plaget af mobilproblemer, til at skifte til et andet teleselskab (man kan på hvert selskabs netsted finde et dækningskort) eller simpelt hen skifte telefonen ud.

»Det kan være, at en mobiltelefon med god følsomhed vil virke på et bestemt sted, medens en mobiltelefon med dårligere følsomhed ikke vil fungere på samme sted,« hedder det i rapporten.

Dykker ned i området

Den slår samtidig fast, at der altid vil være større eller mindre mobilhuller i et mobilnet uanset antallet af antenner, ligesom fuld indendørs dækning i praksis er umulig at opnå, fordi det vil kræve »et meget stort antal indendørs antenner«.

»Der er imidlertid fortsat områder i Danmark, hvor virksomheder og forbrugere ikke kan få den mobildækning og den bredbåndshastighed, de ønsker. Regeringen vil derfor i starten af det nye år komme med et udspil, der skal medvirke til at forbedre mobil- og bredbåndsdækning i hele Danmark,« lover Annette Vilhelmsen, der selv er tidligere IT-ordfører for SF.