Digitale vismænd vil blande sig

Akademiet for de Tekniske Videnskaber samler en lang række universitetsfolk, der skal bidrage til at få ekstra gang i digitaliseringen af Danmark - på den gode måde.

De digitale vismænd med formand Ole Lehrmann Madsen forrest (i lys skjorte). Foto: ATV Fold sammen
Læs mere

Der er behov for flere øjne til at udpege muligheder og faldgruber ved den offentlige digitalisering, og derfor har en lang række universitetsfolk nu udpeget et råd af digitale vismænd, som skal sikre mere teknisk-faglig saglighed i den offentlige debat.

Det er Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV), som har samlet de 11 vise mænd og kvinder, der er alle eksperter inden for IT, og som nu løbende skal bidrage til debatten om digitalisering. Baggrunden er, at det ifølge akademiet for sjældent afspejler sig i den offentlige debat, at digitalisering er den væsentligste teknologiske drivkraft i både den offentlige og private sektor. Der er for megen snak om risici ved digitale løsninger og for lidt om mulighederne.

Formand for rådet er direktør Ole Lehrmann Madsen fra Alexandra-Instituttet i Aarhus.

Ikke nok turbo på

»Man kan altid diskutere, om vi kommer til at gøre en forskel eller ej. Det kan godt være, at der er megen turbo på IT og kommunikationsteknologi (IKT) og digitalisering, men vi synes ikke, at der ikke er så megen turbo på, som der burde være, og om det måske er gået helt op for politikere, hvilke konsekvenser digitaliseringen giver for den måde, vi lever, fungerer og arbejder på. Det giver sig i alle tilfælde ikke udslag i prioriteringerne, når regeringen og Folketinget f.eks. prioriterer samfundsudfordringer som basis for den forskning og uddannelse, der skal i gang. Her bliver IKT i praksis til en hjælpedisciplin, et andenrangs hjælperedskab, og bruges ikke til, hvad det faktisk kan. Det er en samfundsudfordring at sikre, at vi får det optimale ud af digitaliseringen, og at vi får den nyeste teknologi i brug. Hvorfor er der f.eks. ikke adgang til mange offentlige løsninger fra mobilt udstyr, når det faktisk bruges mest,« spørger den digitale overvismand, Ole Lehrmann Madsen.

De digitale vismænd håber derfor at kunne melde sig i debatten med IT-faglige synspunkter om, hvad der kan lade sig gøre. Eksempler på temaer, der kan tages op, er digitalisering i forhold til ældre.

»Her kan man jo sagtens lave løsninger, som er venligere over for ældre, hvis man investerer i det. Men nogen skal sige det. Tilsvarende er udbudsreglerne mere eller mindre håbløse. Ved at involvere brugerne mere kan man sikre, at IT-systemer matcher deres behov, så man ikke får lavet store systemer, som ikke kan anvendes. Endelig kunne vi se på problemet, at erhvervslivet klager over at mangle IT-specialister, mens universiteterne ikke ser ud til at kunne levere dem,« siger Ole Lehrmann Madsen, som lægger vægt på, at rådet skal være upartisk og uafhængigt.

»Rigets digitale tilstand«

En gang om året vil vismændene, som alle arbejder i spændingsfeltet mellem forskning og erhvervsliv, fremlægge »Rigets digitale tilstand« i en rapport og her blandt andet pege på teknologiske muligheder, som kan effektivisere den offentlige og private sektor.

ATVs digitale vismænd består desuden af professor Stephen Alstrup fra Københavns Universitet, professor Jakob E. Bardram fra IT-Universitet i København, professor Ivan Bjerre Damgård fra Aarhus Universitet, professor Jan Damsgaard fra CBS/Handelshøjskolen i København, professor Kim Guldstrand Larsen fra Aalborg Universitet, direktør Thomas Jakobsen fra Grazper, professor Christian Søndergaard Jensen og professor Pernille Kræmmergaard fra Aalborg Universitet/IT-Universitetet i København, professor Jan Pries-Heje fra RUC og institutdirektør Helle Rootzén fra DTU.