Det er det rene snak at mænd snakker mindre end kvinder

Vi udgyder i gennemsnit ca. 16.000 ord i døgnet, og det gælder både kvinder og mænd. Det viser ny amerikansk undersøgelse, som dermed gør op med myten om, at kvinden skulle være de mest meddelsomme.

Et gammelt engelsk ordsporg siger, at »kvinders tunger er som lams haler de er aldrig i ro«.

Men det passer faktisk ikke.

Med afsæt i en videnskabelig undersøgelse kan det nu fastslås, at kvinder og mænd taler lige meget, og dermed aflives en ellers særdeles sejlivet myte om, at kvinder skulle være det i betragtelig grad mest meddelsomme af de to køn.

En ofte citeret statstik, hvis oprindelse fortoner sig i det uvisse, har tidligere påvist, at kvinder i gennemsnit ytrede 20.000 ord i døgnet, mens mænd blot nåede op på 7.000. Men en ny amerikansk undersøgelse, der netop er offentliggjort i tidsskriftet Science, når nu frem til, at der i realiteten ikke er forskel på mænd og kvinder på det felt.

Begge køn udgyder således i gennemsnit omkring 16.000 ord i døgnet til deres omgivelser. Til gengæld er der så forskel på, hvilke ord der kommer ud af munden på dem.

Forskel på hvad der kommer ud af munden
»Mænd taler mere om teknologi, arbejde og penge, og de bruger også flere tal. Kvinder taler mere om mode og om forhold,« siger en af hovedforfatterne på undersøgelsen, psykologen Matthias Mehl fra universitetet i Arizona.

Konkret har forskerne målt ordforbruget ved at udstyre knap 400 universitetsstuderende ca. 200 af hvert køn med en diktafon, som gik i gang i 30 sekunder hvert 12. minut i de 17 timer i døgnet, hvor folk var vågne. Herud fra nåede forskerne så frem til gennemsnittet på 16.000 ord, omend der i sagens natur også blev konstateret store variationer mellem deltagerne i forsøget.

Den mest talende mand var således helt oppe på ca. 47.000 ord på et døgn, mens den mindst meddelsomme mand kunne klare sig med kun godt 500 ord.

Lotte Heise: Undrer mig ikke
I Danmark har forskere faktisk også været inde på, at det er en helt forkert antagelse, at kvinder taler mest. Lektor Hans Jørgen Ladegaard og studerende fra Institut for Sprog og Kommunikation ved Syddansk Universitet har fornylig optaget samtaler ved spiseborde i børnehaver, folkeskoler og i virksomheder, og her viste det sig, at totredjedele af ordene kom fra mandens mund.

For en meget talende foredragsholder som Lotte Heise er den amerikanske undersøgelse da også»gammelt nyt«.

»Det undrer mig egentlig ikke. Prøv at tænk på, hvor meget mænd snakker, når de står omkring deres biler, eller når de er på værtshus. Mænd snakker enormt meget. Selv skal jeg da nok få sagt det, jeg skal, men det gør mine børn to drenge altså også. Og så har jeg også en mand, som taler ufatteligt meget,« siger Lotte Heise.