Den pragmatiske løsning

BaggrundPolitikerne i Region Hovedstaden vil få masser af ballade, når de nu skal til at lukke fødeafdelinger og reducere store skadestuer til mindre nærskadestuer. Til gengæld er de - i denne omgang - styret uden om en ellers nærliggende lukning af et helt hospital.

Der skal nok blive ballade, Det kan ikke undgås, når man lægger an til at lukke den lokale fødeafdeling og reducere skadestuen til en nærskadestue, som kun kan tage sig af lettere skader og sygdomstilfælde.

Men det bliver sandsynligvis ikke så vildt og voldsomt, som hvis man havde taget skridtet fuldt ud og havde lukket et helt sygehus. Den slags ville for alvor have givet øretæver.

Det er således i mange henseender den pragmatiske løsning, som den nye sygehusregion Region Hovedstaden ser ud til at styre henimod med det forslag til en samlet hospitalsplan, som administrationen fremlagde i går - i forståelse med politikerne i Regionsrådet.

Det foreslås at etablere fire store superskadestuer, såkaldte akutmodtagelser, på Herlev, Hillerød, Hvidovre og Bispebjerg hospitaler, mens de øvrige hospitaler må »nøjes« med mindre nærskadestuer.

Desuden foreslås det at lukke de tre fødeafdelinger på Gentofte, Glostrup og Frederiksberg hospitaler og samle alle fødsler i hovedstadsområdet på blot fire afdelinger - på Rigshospitalet samt Hillerød, Hvidovre og Herlev hospitaler. På dagsordenen er også at forvandle Hørsholm Sygehus til et psykiatrihospital.

Det ligger også i planen, at man lukker de to små genoptræningsenheder i Esbønderup og Hornbæk. Men man viger - i denne omgang - uden om at foreslå lukning af et helt sygehus, hvilket ellers også havde været en nærliggende mulighed.

De fleste eksperter er således enige om, at der netop i hovedstadsområdet har været gode være muligheder for at trimme og skære ned på kapaciteten, fordi der har været et betydeligt overlap i funktioner og afdelinger mellem sygehusene i Københavns Amt og i Hovedstadens Sygehusfællesskab (HS).

Sidst der blev gennemført en sygehusfusion i hovedstaden - HS-konstruktionen i midten af 90erne - kostede det Kommunehospitalet livet. Trods mere end 100.000 protestunderskrifter mod lukningen.

Dengang var nedlæggelsen af Kommunehospitalet en væsentlig brik - sammen med fyringen af ca. 600 medarbejdere på Rigshospitalet - i den økonomiske genopretning af sygehusvæsenet i Københavns og Frederiksberg kommuner, som indtil da havde været betydeligt dyrere at drive end sygehusene i det øvrige land, uden at kvaliteten var tilsvarende bedre.

Hospitalslukning mulig
Desuden påviste en embedsmandsrapport fra HS og flere ministerier allerede for nogle år siden, at man kunne undvære 3-400 senge alene i HS-regionen, bl.a. fordi antallet af ældre i København er faldende.

Der bliver også færre penge at drive sygehusene for, fordi staten aftrapper sit tilskud til hovedstadshospitalerne, bl.a. i form af færre forskningsmidler.

Alt sammen peger det i retning af, at der kunne nedlægges et hospital et eller andet sted i Region Hovedstaden.

Men i Regionsrådet er det kun Enhedslisten og De radikale, der har ønsket at drøfte den mulighed. Alle de øvrige partier har været imod, bl.a. med det argument at den økonomiske gevinst ved en lukning ikke står mål med de politiske omkostninger ved at lægge sig ud med titusindevis af borgere så kort tid efter regionrådets debut i det politiske landskab.

Egentlige sygehuslukninger ventes derfor først at komme på dagsordenen i næste valgperiode. Og til den tid vil der formentlig også være vedtaget et kæmpe hospitalsnybygningsprogram på landsplan, som f.eks. kan gøre det realistisk at opføre et moderne kæmpehospital i Ørestaden - mod til gengæld at lukke et eller flere af de nuværende, alderdomssvækkede sygehuse.

Men stadigvæk er der altså nok af farlige klippeskær i den hospitalsplan, som blev fremlagt i går.

Både Glostrup og Gentofte hospitaler står til at miste noget af deres nuværende høje status, når de bl.a. mister deres fødeafdelinger og må »nøjes med« en nærskadestue. Her har vurderingen været, at der var bedre udvidelsesmuligheder på de to »konkurrerende« sygehuse, Hvidovre og Herlev, selv om der faktisk har været afsat trecifrede millionbeløb til at renovere og modernisere såvel Glostrup som Gentofte hospitaler.

På Amager vil der være utilfredshed med, at man fremover skal krydse broerne og transporteres til Hvidovre for at komme ind på en af de store akutmodtagelser. Og i Hørsholm vil der ikke nødvendigvis være jubel over, at det lokale sygehus står til at blive forvandlet til et psykiatrihospital.

Med andre ord skal der nok blive ballade, men helt vildt og voldsomt bliver det næppe.