Den lille forskel

Forskellen på kønnene er en gåde. Også i dyrelivet og når det angår størrelser.

Til venstre en hun, til højre en han af sorte <i>Nephila inaurata</i>-edderkopper.<p><p>Kilde:<a href=http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Nephila_FemaleAndMale.JPG'>WikimediaCommons</a>.<p>Med tilladelse jf. <a href='http://www.gnu.org/licenses/fdl.html'>GNU Free Documentation</a><br> Fold sammen
Læs mere

Hos pattedyr er hannen som regel større end hunnen. Hos insekter og edderkopper er det oftest hunnen, der er størst, mens hunnerne og hannerne er lige store hos mange fuglearter.

Årsagen til størrelsesforskellen kan ofte gættes inden for den enkelte art, og der er opstillet evolutionære regler for hvordan størrelsesforskellen hæfter sig til han- eller hunkønnet.

Men der mangler et overordnet forklaringssystem på, hvordan den ene køn ender med at være større end det andet.

Rent logisk kan det ske enten ved at et køn vokser hurtigere end det andet, eller ved at et køn har en længere vækstperiode end det andet.

Det har en schweizisk forsker fået overtalt kolleger i mange lande til at samarbejde om at finde ud af. Oftest fokuserer zoologerne på en enkelt art og kan derfor ikke sammenligne data på tværs.

Wolf U. Blanckenhorn fra det zoologiske museum i Zürich har samlet resultater fra 13 forskere i 10 lande og sammenlignet størrelser og vækstperioder for de to køn inden for 155 leddyrsarter.

Inden for leddyrene er det mest almindeligt at hunnen er større end hannen, som vi kender det fra edderkopperne. Vækstperioderne er dog enten lige lange, eller forskellige på en måde der ikke forstærker kønsforskellen. De små hanner er i langt de fleste tilfælde enten længere tid om at udvikle sig eller lige så langt tid om at udvikle sig end de store hunner.

Konklusionen er derfor, at hunnerne simpelt hen vokser hurtigere end hannerne. Og forklaringen kunne være, at det er "mere besværligt" at fremstille en han end en hun, fordi der er større energi-omkostninger ved at bygge et sæt mandlige kønsorganer end et tilsvarende sæt kvindelige.

Foreløbig er teorien kun sandsynliggjort for leddyr. Blanckenhorn har også sammenlignet data for kønsforskelle hos pattedyr og fugle, og her er forskel i vækstperioden langt mere sammenfaldende med kønsforskelle i størrelsen.