Darwins paradis på vej mod ødelæggelse

På Darwins 200 års fødselsdag er udgangspunktet for hans teorier, de enestående Galapagos-øer, truet. De har ti år tilbage, mener direktøren for Darwin Foundation.

Foto: Line Holm Nielsen

Mens verden fejrer 200-året for Charles Darwins fødsel, har udgangspunktet for hans teori om ”Arternes oprindelse”, de enestående Galapagos-øer ud for Equadors kyst, måske kun ti år tilbage til at afværge en økologisk katastrofe.

Så dyster er udmeldingen fra direktøren for The Darwin Foundation på øen, Gabriel Lopez.

I et interview med BBC siger han, at især antallet af turister på øen truer med at ødelægge det sarte og fuldstændig unikke dyre- og planteliv på øen. Mange arter findes kun hér og intet andet sted i verden.

- Galapagos er stadig den bedst bevarede øgruppe i verden. Dét, der står på spil, hvis de nuværende tilstande fortsætter, er, at Galapagos går tabt. Øerne vil stadig være der, men rigdommen i naturen tabes, siger Gabriel Lopez.

Besøgstallet firedoblet
Han ønsker en streng grænse for antallet af besøge på øerne. Sidste år ankom 173.000 turister til øen – fire gange så mange som i 1980erne.

Det har ikke blot ført til en voldsom udbygning af hoteller, affaldsudledning og trafik på og omkring øerne; transporten til og fra øerne på skibe og fly medfører også uundgåeligt, at fremmede arter ankommer til øerne, som i milliarder år levede og udviklede sin fauna og flora helt uafhængigt af andre landstykker.

I 1900 konstaterede man 112 ikke-tilhørende arter på Galapagos. I 2007 var antallet af ”uvelkomne gæster” steget til 1.321.

Og det på trods af, at der allerede er massive og strenge regler for import af varer til øerne. F.eks. sprayes alle ind- og udgående fly med insektgift for at undgå ubudne gæster.

Det har dog ikke forhindret, at ødelæggere som ”ildmyren” – et lille bæst, der æder alt på sin vej – er arriveret i stort antal.

- De er overalt – det er en katastrofe. Det kan betyde, at evolutionen stopper her for nogle arter, siger Henri Herrera, en insektspecialist på øerne til BBC.

På UNESCOs liste
UNESCO satte allerede I 2007 Galapagos på listen over kulturarvssteder i fare. Siden har Equadors regering forsøgt at stramme op på reglerne for at sikre øernes overlevelse.

- Vi håber med reglerne at købe os 50 år mere, hvori yderligere problemer kan mindskes, siger Edgar Munoz, direktør for det statsledede Galapagos National Park.

Galapagos-øerne er en af Equadors primære turistindtægtskilder.

Darwin ankom til øerne i 1835, blandt andet for at han og søfolkene ombord på HMS Beagle kunne æde sig mætte i de kødfulde skildpadder.

Da han opdagede de mange finke-arter på Galapagos’ forskellige øer, fandt Charles Darwin dog ud af, at han havde fundet beviset for, at naturen udvælger og fremmer individer, der har en fordelagtig mutation.

Dermed sker en ”naturlig udvælgelse” – over milliarder af år – af artsindivider, som kan overleve bedst muligt. En på den tid provokerende antagelse, da kirken stadig mente, at jorden var skabt af Gud – få tusinde år tilbage.