Danske skatteydere betaler for olieforskning

Selvom et nyt studie viser, at vi ikke må røre en stor del af verdens kendte olie- og gasreserver, hvis de internationale klimaaftaler skal overholdes, bruger danske universiteter skatteydernes penge til at lede efter endnu mere olie. Det vækker hård kritik.

Foto: EMMANUEL DUNAND. Arkivfoto.
Læs mere
Fold sammen

Danske skatteydere bidrager med millionbeløb til forskning i, hvordan man finder olie og gas og udvinder mere af det, skriver Videnskab.dk.

En lang række forskere er imidlertid enige om, at olieforskningen er problematisk, da en stor del af de olie- og gasreserver, vi i forvejen kender, er nødt til at forblive uberørte, hvis verdenssamfundet skal nå sine klimamål.

»Hvis klimaaftalen skal holdes, er der en masse fossile brændsler, der må blive i jorden. Så investeringer i fossil forskning kan vise sig at være spild af penge,« siger Christophe McGlade, forsker ved University College London.

Han står bag et nyt studie i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Nature, som kortlægger, hvilke kendte olie, kul og gasreserver, der skal forblive uberørte, hvis verdens mål om en global opvarmning på maksimalt to grader skal overholdes.

Læs også hos Videnskab.dk: 'Fuldstændig absurd': Industrien betaler danske universiteter for at finde olie

Danske skatteydere har blandt andet betalt til olieforskningen via bevillinger på 74,5 millioner kroner fra Højteknologifonden (nu Innovationsfonden) fra 2009 til 2014.

Hertil kommer de penge, universiteterne selv har postet i olieforskningen, ligesom Nordsøfonden, som ejes af den danske stat, der for nyligt har været med til at bevilge én milliard kroner til 'Center for Olie og Gas' ved Danmarks Tekniske Universitet.

»Man kan stille spørgsmålstegn ved det faktum, at danske skatteydere er med til at finansiere forskning, som potentielt er spildte penge, da forskningen ikke vil blive brugt til noget relevant for fremtiden. Pengene kunne jo være blevet brugt på mere nyttige ting, såsom forskning i alternativ energi,« siger Christophe McGlade fra University College London.

Det synspunkt bliver bakket op af klimaprofessor og rådgiver for den engelske regering, Kevin Anderson.

Læs også hos Videnskab.dk: DTU: Derfor forsker vi i olie og gas

»Hvis man siger, at det er okay at udføre forskning, som har til formål at øge olie- og gasudvindingen, siger man grundlæggende, at man er ligeglad med, at planetens temperaturstigning overstiger de to graders Celsius, som er fastsat til at give farlige klimaændringer.«

»Det kan godt være, at man ikke forstår dynamikken i det, men det er i virkeligheden det, man siger,« udtaler Kevin Andersson, vicedirektør ved Tyndall Centre for Climate Change Research og professor i energi og klimaforandringer ved University of Manchester.

I hans hjemland Storbritannien har debatten – ligesom i en række andre lande - raset om, hvorvidt det er problematisk at forske i udvinding af fossile brændstoffer. I Danmark har den offentlige debat om olieforskningen hidtil været fraværende.

Videnskab.dk har imidlertid talt med en række forskere ved danske og udenlandske universiteter, som er utilfredse med, at der postes penge i forskning i fossile brændstoffer.

Læs også hos Videnskab.dk: DONG er på sporet af olie i Limfjorden

En af dem er forskeren Noah Weiss fra København Universitet.

Han frygter, at forskningen vil gøre det muligt for industrien at udvinde mere af den svært tilgængelige olie og gas - det vil nemlig være direkte ødelæggende for den omstilling til vedvarende energi, som Danmark og resten af verden står over for at skulle gennemføre, mener han.

»Vi bør kigge ind i fremtiden på universitetet og tænke over, hvordan vi kan hjælpe med at udvikle det samfund, vi gerne vil have. At bruge tid og penge på forskning i konventionelle, fossile brændstoffer er ikke at tænke fremadrettet. Fra et etisk perspektiv er det forkert,« siger Noah Weiss, ph.d.-studerende ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.

FN's klimapanel, som består af hundredvis af internationale forskere, har i sin seneste rapport lavet et såkaldt carbonbudget – en udregning, som viser, hvor mange af de allerede kendte reserver af olie, kul og gas, der skal blive i jorden, hvis vi skal have en rimelig chance for at holde Jordens temperaturstigning under to grader, hvilket er verdens officielle mål.

»Det er fuldstændigt uomtvisteligt, at vi ikke kan producere og forbruge alle kendte reserver af olie, kul og gas. Tværtimod bliver størstedelen af reserverne nødt til at forblive i undergrunden,« siger Kevin Anderson, professor og direktør for Cyndall Centre for Climate Change Research.

Læs også hos Videnskab.dk: Jordens tilstand er skubbet ud over grænsen

Hos Højteknologifonden (nu Innovationsfonden), som har bevilget millionbeløb til olie- og gasforskningen, afviser pressechef Thomas Bjerre, at bevillingerne til olie- og gasforskning er problematiske.

»Vi afvejer to hensyn. Det ene er, at man har en global dagsorden om, at vi skal have en fossilfri verden. På den anden side skal Danmark have sin energiforsyning på plads og ikke være tvunget til at importere olie og gas.«

»Vi vil have et fossil-frit samfund på sigt, men vi har også brug for et Danmark med et stærkt off-shore-erhverv, der gør os selvforsynende med fossile brændstoffer indtil da,« siger presse- og mediechef Thomas Bjerre fra Innovationsfonden.

Læs mere om kritikken af olieforskningen i resten af artiklen på Videnskab.dk.