Dårlig motorik viser babyer på taberkurs

Børn, der ikke kan sidde uden hjælp, kravle og holde på ting efter ni måneder, har sværere ved at klare sig i skolen og senere i livet.

Foto: Colorbox

Babyer, der ikke når afgørende udviklingsmæssige milesten som at kunne kravle, sidde uden hjælp og holde genstande med fingrene i en alder af ni måneder, har meget større risiko for at måtte kæmpe i skolen senere i livet, viser en omfattende ny britisk undersøgelse.

The Millennium Cohort Study har fulgt omkring 15.000 børn. Og her falder de, der i en alder af ni måneder har været sene til at udvikle deres motoriske evner, oftere bagud i deres vidensmæssige udvikling og opfører sig oftere dårligt som femårige, skriver The Guardian.

Læsning fremmer udviklingen

Det er forskere fra London University's Institute of Education Academics, der har analyseret de 14.853 børns udvikling fra fødsel til femårsalderen. De har vurderet den sproglige udvikling gennem en række ordforråds- og billedtests og derefter sammenlignet resultaterne med vurderinger fra tidligere år.

Det viser sig, at de femåriges resultater i høj grad hænger sammen deres grov-motoriske evner så som at kravle og finmotoriske evner som for eksempel at holde ting med deres fingre i en alder af ni måneder.

Forskerne fandt også frem til, at børn, der blev læst for hver dag som treårige, havde god mulighed for at blomstre i en række fag, når de startede i skole.   

Sid, kravl, stå og gå

Børn, der i en alder af ni måneder, ikke havde nået fire afgørende milesten i udviklingen af grovmotorikken - nemlig at sidde uden hjælp, kravle, stå og tage deres første skridt - befandt sig ifølge undersøgelsen til gengæld væsentligt under gennemsnittet i de sproglige tests, børnene fik foretaget fire år senere, sammenlignet med de børn, der passerede de afgørende milesten efter ni måneder.
Tidligere undersøgelser har desuden vist, at børn fra de fattigste hjem er mere end et år bagud i udviklingen af deres ordforråd, når de starter i skole, i forhold til jævnalderende fra bedre stillede hjem, skriver Guardian.