Dårlig dækning piner kommuner og regioner

Odsherred Kommune stiller nu gratis kommunale arealer til rådighed for at få sat mobilmaster op og dermed trække indbyggere og virksomheder til, mens Region Hovedstaden slås med dårlig mobil- og bredbåndsdækning, som forhindrer, at Bornholm kan blive et åbent testlaboratorium for telemedicin.

Borgmester Thomas Adelskov i Odsherred Kommune har sløjfet lejepriserne - bare teleselskaberne vil komme og sørge for ordentlig dækning. Arkivfoto: Jens Nørgaard Larsen, Scanpix Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Bredbånds- og mobildækning nærmer sig for kommunen, borgere og erhvervsudviklingen i at have lige så stor betydning som veje og el. Så I kan bare komme. Vi smøger ærmerne op og tager imod med åbne arme, for vi vil sikre den bedste dækning ved at stille de pladser til rådighed, som I allerhelst vil have.«

Odsherred Kommunes borgmester gennem de seneste 4½ år, den tidligere socialdemokratiske IT-ordfører i Folketinget, Thomas Adelskov, valgte i 2013 sammen med byrådet i kommunen på Sjællands Odde at stille kommunale arealer og bygninger gratis til rådighed i op til 15 år for at få sat ekstra mobilmaster og -antenner op og sikre ordentlig dækning, som er afgørende vigtig for også at trække turister og virksomheder til landets største sommerhuskommune med 32.500 indbyggere og for både borgerne selv, kommunens rullende ansatte og håndværkere.

Umuligt at købe ordentlige forbindelser

»Ordentlig dækning betyder rigtigt meget for sommerhusejere, der lejer ud. Det er et krav fra folk til udlejningsbureauerne, men sommerhusområderne er rigtigt svagt dækket, og dermed kan vi ikke trække flere turister til eller sikre, at sommerhusejerne selv bliver her lidt flere dage,« forklarede Thomas Adelskov onsdag på telebranchens årsdag, Tele2014, arrangeret i fællesskab af IT-Branchen, telebrancheforeningen Teleindustrien, Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) og Dansk Industris branchesamarbejde inden for IT og telekommunikation, ITEK.

En undersøgelse fra Odsherred Erhvervsråd fra 2013 viste, at 60 procent af virksomhederne oplever lavere nethastigheder, end de er lovet, at 50 procent jævnligt har problemer med mobildækningen, at 30 procent ikke kan få den hastighed, som de gerne vil betale for, og at 60 procent gerne vil indgå i et indkøbsfællesskab af bredbånds- og mobilløsninger for at sikre en bedre dækning.

Laver EU-udbud for at få problemer løst

Derfor har Odsherred Kommune nu indledt et EU-udbud for at kunne stille konkrete krav til bedre dækning og er sammen med Lolland Kommune gået i gang med at kortlægge mobil- og bredbåndsudbyderne. Endelig har Odsherred søgt om fem millioner kroner i den statslige lånepulje for 2014 og 2015 for at gøre dækningen bedre.

»Vi går benhårdt efter at opstille master å steder, som vi ønsker dækket af EU-udbuddet, og vi vil som kommune lægge kabelrør til erhvervsområderne, så faciliteterne er bedre for de teleselskaber, der vinder udbuddet,« sagde Thomas Adelskov.

Bornholm er et stort problem

Også for landets regioner er ordentlig dækning afgørende.

»Vi er nået langt over det punkt, hvor man taler om, hvorvidt bredbånds- og mobildækning på sundhedsområdet er vigtigt. Vi kan simpelt hen ikke behandle så mange borgere, som der er forventning om, hvis ikke der er lynhurtigt bredbånd og bedre mobildækning, og vi kan heller ikke gøre det kvalitativt så godt. Vi har brug for stabil og hurtig kommunikation på tværs af hospitaler, læger og patienter. Jo flere digitale løsninger vi tager i brug, jo mere afhængige er vi af ordentlige netværksforbindelser, uanset hvor man geografisk befinder sig,« konstaterede formanden for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), som også har en - kortvarig - fortid som IT-ordfører i Folketinget.

Navnlig Bornholm, som også hører under regionen, er et problem.

»Bornholm er vort smertensbarn men burde være et kæmpe, telemedicinsk potentiale. Bornholm er ti år forud for, hvad vi skal forvente, at Danmarks befolkning lever med - både målt på antallet af ældre, og hvilke sygdomme man må leve med. Bornholm burde dyrkes som telemedicinsk testcenter, men det kan vi ikke gøre nu, fordi ikke alle dele af øen er ordnetligt dækket, og forbindelserne er ikke hurtigt og gode nok til, at vi kan gøre det bedre for befolkningen og give virksomhederne muligheder for at afprøve tiltag. Mere digitalisering vil give øget kvalitet,« sagde regionsrådsformanden, som understregede, at Region Hovedstaden hvert år bruger en milliard kroner på IT og nu er ved at indkøbe en ny sundhedsplatform, som skal være færdig i 2017 og dække alt i sundhedsvæsenet.

Lovgivning spænder ben

Sophie Hæstorp Andersen beklagede sig samtidig over, at lovgivningen går det besværligt at gøre alt det, som regionerne gerne vil.

»Lovgivningen hindrer for eksempel, at vi kan indkalde borgere pr. SMS og minde dem om aftaler eller udveksle data, som folk selv har samlet ind om deres egen sundhed, med lægerne. Der skal naturligvis være tryghed og sikkerhed for, at data ikke misbruges, men faktisk er det en stor hæmsko, at vi ikke har lov til at kommunikere med borgerne om deres sundhed - og det er ikke, fordi mulighederne ikke findes,« sagde hun.