Chokerede forskere: Forureningspartikler kan vandre ind i hjernen

Bittesmå og efter alt at dømme farlige partikler fra luftforurening er i hobevis fundet i hjernevæv hos mennesker. Dansk forsker kalder opdagelsen »skræmmende«.

Foto: HO

Det er velkendt, at små partikler fra luftforurening kan finde vej ned i lungerne og potentielt forkorte livet for mennesker.

Alene i Danmark menes over 3.000 mennesker hvert år at dø for tidligt som følge af luftforurening.

Men som noget helt nyt har forskere opdaget, at partikler fra bl.a. biler og kraftværker efter alt at dømme også kan finde vej ind i vores ellers velbeskyttede hjerner.

Opdagelsen bliver af de britiske forskere bag forskningsresultatet betegnet som decideret chokerende. Hvilket en dansk ekspert i princippet er enig med dem i, for de sundhedsskadelige konsekvenser kan meget vel være betydelige.

Røg fra brændeovne koster liv

Forskerne fra Lancaster University har først og fremmest haft fokus på mikroskopiske partikler af det stærkt magnetiske jernmineral magnetit, der ofte findes i høje koncentrationer i forurenet luft i byer.

Disse partikler ledte de efter i frysetørret hjernevæv fra 37 mennesker - 29 fra den meget luftforurenede megaby Mexico City samt otte fra den noget mindre forurenede storby Manchester i England. Flere af patienterne havde lidt af demenssygdomme.

Til deres overraskelse fandt forskerne endog meget høje koncentrationer af de mikroskopiske magnetit-partikler i hjernerne, faktisk flere millioner pr. gram frysetørret hjernevæv. Men flest i hjernerne fra Mexico City.

»Det er stærkt chokerende,« siger forskningsartiklens hovedforfatter, professor Barbara Maher, til BBC. Over for avisen The Guardian uddyber hun og forklarer, at »man skal ikke ønske at have magnetit i hjernen, for der er det særligt giftigt.«

Småpartikler fra magnetit og andre metaller er i flere tidligere undersøgelser blevet kædet sammen med de skader, man ser i hjernen hos patienter, som lider af den degenererende hjernesygdom Alzheimer, som over halvdelen af alle demensramte lider af.

Dansk middel mod Alzheimer på vej

Magnetitpartikler kan dannes naturligt i hjernen, men de naturligt skabte adskiller sig tydeligt i deres form fra magnetit, som stammer fra bl.a. bilers udstødning og kraftværkers skorstene. Ifølge de britiske forskere havde omkring 99 ud af 100 magnetit-partikler i det undersøgte hjernevæv ekstern oprindelse og kan derfor næsten kun stamme fra luftforurening.

En af landets førende eksperter i Alzheimers sygdom og i barrieren mellem næsesvælget og hjernen, professor og neurobiolog Torben Moos fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet, finder forskningsresultatet »skræmmende«.

»Det er uhyggeligt, at de her partikler efter alt at dømme kan snyde sig ind i hjernen. Det minder os om, at vores miljø kan være mere skadeligt, end man almindeligvis går og forestiller sig,« siger han.

Dog understreger han samtidig,, at der skal mere forskning til, før en klokkeklar forbindelse mellem luftforurening og skader i hjernen er etableret.

Men Torben Moos forklarer, at man udmærket kan forestille sig, at mikroskopiske magnetit-partikler kan finde vej ind i hjernen via næsen:

»Meget højt oppe i næseregionen har vi et lillebitte lugteområde, som er forbundet med hjernen via nogle nerve- eller lugtetråde. Så hvis man inhalerer noget, som opløses i slimhinden lige der, hvor lugtetrådene kommer ind, så kan det faktisk vandre ind langs trådene og sprede sig rundt i hjernen.«

Ifølge forskningsresultatet, der er offentliggjort i det ansete videnskabelige tidsskrift PNAS, har magnetitipartiklerne i det undersøgte hjernevæv diametre på maksimalt 200 nanometer. Til sammenligning har et menneskehår en bredde på mindst 50.000 nanometer.

Partikler i luften af så beskeden størrelse har dermed en teoretisk mulighed for så at sige at snyde sig igennem til hjernen.

Selv om sammenhængen ikke er fuldt dokumenteret, er der næppe tvivl om, at magnetit og andre metalpartikler kan forårsage ødelæggelser oppe i vores tænkeboks.

Det svære liv som dement

»Der er temmelig klare tegn på, at metaller kan fremme dannelsen af nogle af de sammenklumpninger, man ser i hjernen ved Alzheimer. Så man kan sagtens forestille sig, at man ved inhalering kan få nogle af de her grimme partikler op i hjernen, hvor de starter en ødelæggende proces op,« siger den nordjyske professor.

Der er ca. 85.000 diagnosticerede demens-ramte i Danmark. Over halvdelen af disse har Alzheimer.