Brystkræft skal behandles af udlændinge

Flere fra Region Midtlylland skal behandles i udlandet, læger fra Baltikum skal granske røntgenbilleder, og der skal lejes operationshold i udlandet for at screene alle kvinder mellem 50 og 69.

Danske kvinder, der frygter at lide af brystkræft, skal i stort tal undersøges og behandles af udenlandske eksperter. Det vil bl.a. betyde, at endnu flere kvinder end i dag skal sendes til f.eks. strålebehandling i Tyskland.

Det er holdningen hos politikere i Region Midtjylland, efter at det nu står klart, at manglen på danske eksperter vil gøre det umuligt i tide at indføre et landsdækkende program for screening for brystkræft blandt samtlige danske kvinder mellem 50 og 69 år inden udgangen af 2007, som ellers har været tidsfristen i flere politiske aftaler i Folketinget samt mellem regeringen og regionerne.

Ligesom det er tilfældet i Region Hovedstaden, hvor man kan komme helt hen til 2010 eller 2011, før alle kvinder i aldersgruppen i hovedstadsområdet har fået et tilbud om at blive undersøgt for brystkræft, er der også i Region Midtjylland store problemer med at opbygge den fornødne kapacitet.

Her har embedsmænd derfor anbefalet at strække indførelsen af programmet over en fire-årig periode, så de ældste af kvinderne mellem 60 og 69 år først undersøges i 2010 og 2011. Gør man det hurtigere, over blot to år, vil det lægge en »voldsom belastning« på de forskellige grupper af speciallæger, hvilket bl.a. risikerer at betyde længere ventetider for andre kræftpatienter.

Anbefalingen fra embedsmændene er dog umiddelbart blevet afvist af politikerne, der kræver, at programmet indføres fuldt og helt over en to-årig periode.

»Det er en kæmpeopgave, men vi kan ikke leve med at sende et signal til de 60 til 69-årige, om at de ikke er så vigtige som de andre. Derfor må administrationen komme med et nyt oplæg, hvor vi trækker på udlandet og alle de tilbud her, der tænkes kan, for at at få dette til at gå op,« siger formanden for regionsrådet i Region Midtjylland Bent Hansen (S), der også er formand for Danske Regioner.

Leje af operationshold
Alene i Region Midtjylland vil der skulle undersøges knap 70.000 kvinder om året, og i de første screeningsrunder forventes der at blive fundet et stort antal kræfttilfælde, som i Midtjylland vil medføre 1.100 flere operationer om året de første to år.

Ifølge Bent Hansen kan det derfor komme på tale at »leje« operationshold i udlandet eller sende nogle kvinder til operation i udlandet.

Der vil også skulle udføres en masse flere biopsier, og til bl.a. det formål er regionen i øjeblikket i gang med at ansætte et større antal indiske speciallæger, som kan håndtere den opgave. En mulighed kan også blive som på Fyn at indlede et samarbejde med radiologer i de baltiske lande, hvortil man vil kunne transmittere og få vurderet et stort antal røntgenbilleder.

Endelig vil det blive nødvendigt at trække mere på samarbejdet med et sygehus i Kiel for her at få strålebehandlet endnu flere danske kvinder - og dermed undgå, at ventetiderne stiger påny. Alene i Region Midtjylland skønnes screeningen således at føre til 12.000 flere strålebehandlinger.

»Screeningerne på brystkræftområdet vil helt sikkert medføre et voldsom hop opad i behovet for strålebehandling. Vi får i 2008 to nye maskiner i vores region, men den kapacitetsøgning er der så at sige allerede lagt beslag på med det øgede behov, vi kan forudse inden for brystkræft alene. Den sygdom alene kan betyde, at vi igen får kapacitetsproblemer,« siger overlæge Henrik Schultz, der er ansvarlig for stråleterapien påÅrhus Sygehus.