Bruger De kaffe i Deres afføring?

Koffein kan bruges i stedet for colibakterier til at afsløre kloakforurening i vandløb.

Hvad der går ind i kroppen, skal også ud igen. En dejlig kop kaffe kan måles i kloakvandet i flere uger. Fold sammen
Læs mere

Kaffe er så udbredt et nydelsesmiddel, at koffeinrester i vandløb kan bruges som tegn på forurening med kloakvand fra toiletter. Det viser et canadisk forsøg med at bruge andet end colibakterier til at vurdere, om vandløb er forurenet fra spildevandssystemet,

Når myndigheder har mistanke om spildevandforurening, måler man indholdet af tarmbakterien E. coli  i vandet. Det er ikke, fordi normale colibakterier i sig selv er farlige - man skal spise ret mange af dem for at få dårlig mave, hvis der ikke er tale om de sjældne sygdomsfremkaldende E. coli-typer.

Tarmsystemet rummer mange andre organismer, der er langt mere skadelige for os, men i stedet for at måle på dem allesammen med hver sin test, bruger vi E. coli som en generel markør for tilstedeværelsen af afføring. 

"E coli bruges normalt til at evaluere og regulere niveauet af forurening med afføring i vandløb efter overløb fra kloaksystemet. Men fordi overløbene også samler overfladevand, kan ikke-menneskelige kilder bidrage betydeligt til forureningen," siger Sébastien Sauvé, som er professor i kemi ved Montreal universitet.

Stærk sammenhæng

Han har ledet en undersøgelse af vandløbene og overløbsrender i og omkring Montreal, hvor forskere har indsamlet vandprøver og analyseret dem for tre markører: Dels colibakterierne, som bruges til at vise afføringsforurening fra både mennesker og dyr. Dels to forskellige kemiske stoffer, som mennesker inddtager: Foruden koffeinen har man undersøgt, om lægemidlet carbamazepin kan afsløre forurening med menneskeafføring.

Carbamezepin er udbredt til behandling af epilepsi og til visse psykiske lidelser, og ligesom koffein udskilles det med afføringen. Men der kommer ikke nok af det i toiletterne i Montreal til, at det entydigt kan måles i vandmiljøet og sige noget om forurening.

"Vores studie viser, at der er en stærk sammenhæng mellem mængden af koffein i vandet og mængden af bakterier. Og at kemikere derfor kan bruge koffein som indikator for spildevandsforurening,"  siger Sébastien Sauvé i universitetets pressemeddelelse om undersøgelsen.

Viser aktuel situation

Koffein nedbrydes i modsætning til colibakterierne i løbet af nogle uger i naturen, så man kan være sikker på, at forureningen er aktuel.

Koffein udmærker sig desuden ved at umådeligt mange mennesker drikker kaffe, så der er altid koffein fra mennesketoiletter, men ingen dyr drikker kaffe, så koffeinen er et sikkert tegn på afføring fra mennesker og ikke fra dyr. Til gengæld fanger koffein-markøren så ikke en eventuel forurening fra landbrug eller dyreliv, så forskerne foreslår ikke, at den helt erstatter coli-prøverne, men at en nem og billig koffeintest kan supplere de biologiske prøver.

Hvis forurening i vandet ledsages af en negativ koffeintest, skal man ikke spilde tiden på at lede efter utætte kloakker med menneskeligt spildevand, man kan eksempelvis se til landbruget efter overløb fra gylletanke eller græsning tæt på vandløbet, eller på om det naturlige dyreliv i området skal reguleres eller på anden måde forhindres i at besørge i vandet,