Blodpletter i vejkanten

Det er ikke en ulykkesstatistik, men et farverigt naturfænomen.

Sommerfuglen blodplet er normalt ikke udbredt i Danmark. Men de sidste tre år er den set ofte. Foto: Sabine Jensen/NaturGrafik.dk Fold sammen
Læs mere

Overskriften lyder som noget, der er hentet fra en krimi eller en ulykkestatistik, men er i stedet et spændende naturfænomen, der nu kan opleves i sommerlandet. Langs marker og vejkanter samt på tørre engarealer blomstrer den gule engbrandbæger.

Landbruget har i generationer været opmærksom på denne plante - og særligt hesteejere har vogtet sig for de gule blomster.

Engbrandbæger har nemlig udviklet et kemisk forsvar i form af en alvorlig gift, der gennem tiderne har reddet planten fra at blive spist af dyr.

Og dog! En lille sommerfugl med det dramatiske navn "blodplet" har specialiseret sig i at leve på denne giftige plante. Sommerfuglen bærer navnet med rette, idet den er gråsort med blodrøde markeringer.


Tæt på den blodrøde sommerfugl.
Foto: Sabine Jensen / NaturGrafik.dk

Mange blodpletter i år

"Vi har set særlig mange blotpletter i år", oplyser skovfoged Niels Lisborg fra Skov- og Naturstyrelsen. Sommerfuglen, der hører til blandt de natsommerfugle der også er dag-aktive, regnes normalt ikke for almindelig i Danmark, men gennem de sidste ca. tre år ser det ud til at arten har haft en markant fremgang herhjemme. Skov- og Naturstyrelsen vurderer, at det skyldes en kombination af klimaforhold og god tilgang til foderplanter på bl.a. brakmarker.


De gule engbrandbæger blomstrer det meste af sommeren.
Foto: Sabine Jensen / NaturGrafik.dk

Advarselsfarver

Larverne er iklædt tydelige hvepselignende advarselsfarver i sort og gult, der fortæller fugle og andre potentielle larvespisere, at her skal man vogte sig! Advarslen er værd at tage notits af da larven ophober giften fra planten og således selv bliver giftig. Sommerfuglens tilpasning til denne særlige plante er evolutionsmæssigt et genialt træk. Larverne har planten helt for sig selv og behøver ikke at konkurrere med andre om føden.

Senere i livet når larven bliver til voksen sommerfugl bevarer det flyvende insekt sin giftvirkning og er fortsat uspiselig.