Bekymring for nanoteknologi

Nanoteknologi er kommet på den sundhedspolitiske dagsorden.

Det sker, efter at en arbejdsgruppe under Teknologirådet i går fremlagde en plan for håndtering af den potentielle sundhedsfare ved nanoprodukter for Folketingets sundhedsudvalg...

I dag findes der over 200 forskellige produkter på det danske marked, der på den ene eller anden måde drager fordel af nanoteknologiske løsninger - produkter, der er tilført nye egensk aber ved hjælp af manipulation af ekstremt små og kunstigt skabte partikler. Det kan f.eks. være hudcreme, selvrensende vinduer og højeffektive rengøringsmidler.

Formanden for sundhedsudvalget, Birthe Skaarup (DF), udtrykte efter mødet bekymring for, om den stigende brug af nanoprodukter på længere sigt kan skabe et nyt asbestlignende problem.

»Vi ved simpelthen for lidt om de eventuelle sundhedsrisici ved at indånde nanopartikler - om de kan være kræftfremkaldende eller udløse alvorlige åndedrætslidelser. Vi er derfor nødt til at vide noget mere om langtidsvirkningerne, så der skal flere undersøgelser i gang, før vi kan træffe beslutning om, hvilke tiltag der bør tages,« siger hun.

Ordet nano forbindes med noget smart, hvorfor flere produkter forsynes med en »nano«-betegnelse. Men det er langt fra alle såkaldte nanoprodukter, der reelt indeholder nanoteknologiske løsninger. En af de mere seriøse spillere på nanomarkedet TCnano i Søborg ønsker derfor, at markedet kommer under luppen, så man kan sikre forbrugernes tillid til produkterne.