Apps vil synkronisere dit liv

De fleste apps vil i 2015 kunne synkronisere, indsamle og analysere data om brugerne og deres sociale graf, vurderer IT-analysevirksomheden Gartner. Det forventes, at halvdelen af brugernes interaktioner med apps i 2017 vil ske fra teknologier til at bære på kroppen.

Flere teknologiske enheder får indbygget adgang til internettet, sensorer og andre ting, der kan måle og indsamle forskellige data om de ting, brugerne foretager sig - eksempelvis om deres sundhed. I 2015 vil halvdelen af brugeres interaktioner ske med apps i teknologier til at tage på, vurderer IT-analysevirksomheden Gartner. Her er det eksempelvis et smart-UR og et intelligent armbånd fra Samsung, der vises frem tidligere i år på Mobile World Cogress i Barcelona. Fold sammen
Læs mere
Foto: ALBERT GEA

Apps er efterhånden rykket ind i de fleste af de elektroniske enheder, forbrugerne »swiper«, klikker og interagerer med på anden vis. Det var især med smartphones, at de fleste lærte apps at kende, men fremadrettet vil en stor den af den app-interaktionen ske med de mange teknologier til at tage på.

Der er netop flere af de produkter, som folk bærer rundt, som bliver mere intelligente - blandt andet ved at få indbygget internetforbindelse, sensorer og andre teknologier, der gør det muligt for dem at hjælpe brugerne med alle mulige gøremål i løbet af dagen.

Ifølge IT-analysevirksomheden Gartner vil det netop være teknologierne til at tage på kroppen - eller »wearble devices«, som vil stå for 50 procent af de interaktioner, brugere har med apps i 2017. Mens IT-analysevirksomheden forventer, at de fleste apps i 2015 vil kunne synkronisere, indsamle og analysere data om brugerne og deres sociale graf.

Hidtil er de fleste applikationer blevet udviklet til at understøtte specifikke forbrugerbehov - eksempelvis at levere input afstemt til den enkelte brugers lokalitetsdata eller indsamling af informationer om køn og alder med henblik på at raffinere den interaktion, der sker med appen.

Ifølge Gartner bliver de personlige data ofte indsamlet alene for at understøtte funktionerne i appen og ikke udnyttet af virksomhederne bag som en del af den samlede infrastruktur.

Gartner henviser i sin prognose da også til, at grænsen mellem acceptabel og uacceptabel indsamling af forbrugerdata bliver hårfin i takt med, at dataindsamling bliver mere detaljeret og personlig:

»Hvis eksempelvis virksomheder, der indsamler biometriske data via mobilapps forbundet til teknologier til at tage på kroppen, bliver fristet til at skabe indtjening ved at videresælge dem,« skriver Gartner i en kommentar til prognosen.

Heri forklarer researchdirektør hos Gartner Roxane Edjlali, at det blandt andet kan påvirke muligheden for at få en dækkende sygeforsikring i lande, hvor borgere selv indkøber dem, hvis deres data identificeres som tilhørende en risikokategori.

De udfordringer og risici, der er forbundet med at indsamle data fra mobilapps, kræver ifølge Gartner, at virksomheder gentænker deres politikker og justerer den i forhold til deres informationsinfrastruktur.

Herunder bør de administrere holdbarheden af de indsamlede data - altså hvor længe de bør og kan opbevares. De bør monitorere adgang og kontrol med de indsamlede data, og i den proces er det vigtigt at sikre, at personlige data indsamlet fra mobile enheder, opbevares sikkert, anonymiseres og tilgås efter organisationen regler. Ligesom håndtering af brugernes muligheder for at give tilsagn og frasige den igen er vigtigt at have med i den proces. Derudover bør virksomheder kontrollere, hvordan data deles og genbruse til andre formål end det oprindelige, lyder det fra Gartner.

IT-analysevirksomheden har tidligere vurderet, at der fortsat vil lande milliarder af apps i mobilfolkets smartphones verden over. I 2017 vil tallet nå flere end 268 milliarder downloads, og brugere vil i gennemsnit dele deres personlige data i 100 forskellige apps og tjenester hver dag.

Sådan lød det i en prognose fra januar, hvor analysefirmaet samtidig henviste til, at apps ikke længere alene anvendes på smartphonetelefoner og tavlecomputere, men også finder vej ind i en lang række andre produkter. Eksempelvis i kategorien teknologi til at tage på - som smarte ure, intelligente armbånd, hvidevarer, biler og mange andre produkter.

»Over de næste tre til fire år vil brugen af apps ikke længere være centreret omkring smartphones og tavlecomputere, men vil påvirke et bredere sæt af enheder - fra husholdningsapparater til biler og teknologi til at tage på,« lød det i forbindelse med prognosen fra analysedirektør Brian Blau.