Acceleration mod en ny verden

I verdens største partikelaccelerator er man begyndt at afskyde partikler med det højeste energiniveau, der nogensinde er skabt. Håbet er, at døren åbner sig for nye verdener. Men måske finder man intet.

Foto: MARTIAL TREZZINI