5 skarpe

Charlotte fischer, sundhedspolitisk ordfører (r)

Hvorfor er det et problem, at der vil være betydeligt flere kvindelige end mandlige læger?

Hvis man tog ligestillingsskoene på, kunne man godt synes, at det var skønt og helt kanon, at pigerne vinder frem. Men jeg tænker på sundhedsvæsenet og patienterne, og i forhold hertil er det simpelthen ikke den rigtige udvikling, vi har nu. De studerende, vi har, er for ensartede og har de samme interesser og fokusområder, f.eks. pædiatri (børnelæge, red.) og derfor risikerer vi at komme til at mangle læger inden for specialer som kirurgi og anæstesiologi, som tiltrækker mænd. Vi har brug for en bred rekruttering, så vi får dækket hele området.

Hvad er det konkret, der er galt med de kvindelige læger?

Mænd og kvinder har altså forskellige præferencer. Når kvinder kommer ud som læger, har de en anden vægtning af privatliv, de er ikke så tilbøjelige til at arbejde over, de sætter nogle flere grænser og vælger nogle andre specialer end mænd. Det giver altså nogle problemer, som vi er nødt til at tage fat på.

Og det bør så ske ved at øge andelen af kvote 2-studerende mænd på bekostning af kvinder med langt højere karakter-gennemsnit, som altså vil blive sorteret fra?

Sådan vil det blive, det er klart. Der vil komme færre ind med 10 eller 11 i gennemsnit, hvilket jo også er et helt ekstremt niveau. Konsekvensen vil blive, at der kommer flere mænd ind. Men erfaringerne fra Syddansk Universitet viser også, at det forbedrer de studerendes motivation og reducerer frafaldet.

Hvis man øger kvote 2-andelen, risikerer man så ikke at formindske incitamenterne til at yde en stor indsats i gymnasiet for at sikre sig høje karakterer?

Der skal jo stadig være optag via kvote 1, så det skal stadig kunne betale sig at være en dygtig student. Men man lægger jo op til, at kvote 1 nærmest skal fylde det hele, og det er forkert. Om kvote 2 så skal fylde 25 pct. eller 33 pct. vil jeg ikke lægge mig fast på, men den skal fylde mere på lægestudiet, og så må det være op til det enkelte universitet at tilrettelægge, hvordan det skal foregå i praksis.

Du foreslår også i det hele taget at begynde at optage flere studerende på lægestudiet. Vil det ikke bidrage til at rette op på kønsforskellen?

Der bør optages flere, uden at jeg kan sige hvor mange. Indtil nu har vi uddannet lige til øllet. Udover flere speciallæger kunne vi også godt bruge nogle flere yngre læger, nogle flere generalister. Men der vil helt klart stadig være behov for at øge antallet af studerende, der optages via kvote 2.