Velfærd hver eneste dag

Kronikker: Vi har bedt Socialdemokraternes leder holde en alternativ nytårstale. HvisHelle Thorning-Schmidt var statsminister, ville hun blandt andet takke vores udsendte soldateri Irak og Afghanistan for deres store indsats - og sørge for at få dem hjemsendt hurtigst muligt. Og så ville hun fremhæve 2007 som året, hvor vi igen sætter fokus på velfærd.

I dag skal vi høre statsministerens nytårstale. Det glæder jeg mig som altid til. Ikke så meget fordi jeg har store forventninger til indholdet, men mere fordi det er en god tradition, at landets statsminister denne ene gang om året taler til hele folket.

I den anledning har Berlingske Tidende bedt mig skrive om, hvad jeg ville sige, hvis jeg skulle holde talen. Det er en spændende udfordring, som jeg med glæde har taget op.

Det år, vi nu forlader, har været et usædvanligt år, hvor vi har fået nogle af de bærende principper for vores samfund op til debat. Det drejer sig ikke mindst om ytringsfriheden, pressefriheden og hele vores fælles velfærdstanke, der har været sat under pres.

For os socialdemokrater startede året med, at vores hovedbestyrelse fastlagde partiets nye skattepolitik, hvor tryghed og muligheden for fornyelse går hånd i hånd. Det er vigtigt, at danskerne kan være trygge ved den socialdemokratiske skattepolitik, og den tryghed fik de med det skatteudspil, vi præsenterede den 28. januar.

I første omgang kom vi ikke til at fortælle danskerne om de socialdemokratiske skattetanker, for så snart papiret var godkendt af hovedbestyrelsen, brød konflikten om Muhammed-tegningerne ud i lys lue.

Vi socialdemokrater havde længe opfordret statsministeren til at håndtere sagen med større finesse, og blandt andet tage et møde med de 11 ambassadører, der bad om det. Ikke for at undskylde noget som helst, men for at fortælle dem om de principper, der er vigtige for os i Danmark. Dialog frem for konfrontation. Det nægtede statsministeren. Ligesom han ikke ønskede at samle de politiske partier, så vi kunne vise omverdenen, at vi stod sammen mod det pres, vi var kommet under.

Det var ærgerligt, men det betyder nu ikke, at det er Anders Fogh Rasmussen, der skal klandres for, at det hele blev så voldsomt, som det blev. Jeg er ikke i tvivl om, at denne sag blev misbrugt i et kynisk spil af ekstremister, som ønskede konflikten med Vesten for at styrke deres egen sag. Det var en ubehagelig tid for os alle - ja skræmmende for mange.

Men der kom noget godt ud af konflikten. Vi blev i Danmark mindet om, at ytrings- og pressefrihed er hjørnesten i vores samfundsbygning. Vi skal værne om disse principper, og det var derfor godt at se, at der på Christiansborg ikke var partier og politikere, der var delt i får og bukke. Bag de partitaktiske påstande om det modsatte var der nemlig en virkelighed, hvor alle partier stod sammen mod det pres, man forsøgte at sætte vores frihedsidealer under. Det mener jeg vi skal være stolte af.

Meget af den samme enighed er der bag vores tropper, der netop nu forsøger at løse meget svære opgaver rundt omkring i verden. I år er det mere aktuelt end meget længe at sende dem en ekstra taknemmelig tanke for det arbejde, de har påtaget sig.

Jeg havde selv den meget store oplevelse at besøge vores soldater i Afghanistan i den urolige Helmand-provins. Det gjorde et stort indtryk på mig at opleve det mod, det engagement og den stolthed, som soldaterne udstråler. De arbejder under ekstremt vanskelige forhold med livet på spil. Jeg tænker særligt på dem og deres familier i disse dage omkring jul og nytår.

Det samme gælder vores soldater i Irak. De gør et beundringsværdigt arbejde i et land, der synes at være midt i en borgerkrig. Problemet i Irak er ikke vores soldater, problemet er, at de er sat på en umulig mission, og det er derfor vi socialdemokrater vil have en ny selvstændig strategi for den danske indsats i Irak, der betyder, at vores dygtige soldater skal hjem hurtigst muligt. Det skal naturligvis ske på en ordentlig måde, men det haster. Det er mit mål, at vi straks i det nye år kunne samle et bredt politisk flertal bag en ny selvstændig dansk strategi for Irak, og dermed sammen kunne takke vores soldater for en stor indsats. Det er ikke deres skyld, at situationen i Irak ikke har udviklet sig, som vi kunne have håbet.

Her er der brug for en helt ny dansk kurs. Og også her gælder det, at Danmark er for lille et land til ikke at forsøge at have én samlet udenrigspolitik, der besluttes med brede flertal.

Også den nære velfærd har været helt på toppen af dagsordenen for rigtig mange mennesker. Og godt for det. De sidste fem års politik har trods løfter om det modsatte langsomt udhulet de fælles serviceydelser. Det er egentlig ganske enkelt. Det koster på velfærden, når kommunerne i fem år er blevet holdt i en historisk stram økonomisk spændetrøje.

Det mærker mange på deres daglige velfærd, hvad enten det handler om sygdomsbehandling, ældrepleje, i skolerne eller i børnepasningen. Her er vi selv de bedste eksperter. Forældrene ved bedst selv, om der er sparet i deres børns daginstitution, og det kan selv de mest kreative statistikker fra finansministeren simpelthen ikke ændre på.

Derfor tror jeg, at det, vi oplevede i efteråret, var udtryk for reelle frustrationer fra forældre og ansatte. Det var ikke bare de socialistiske ballademagere, som statsministeren påstod, der var på gaden.

2007 bliver året, hvor vi igen sætter fokus på velfærd. Vi gjorde det med den store aftale i 2006, hvor Socialdemokraterne gik i spidsen og tog ansvar for meget store samfundsreformer. Socialdemokraterne fik forhindret regeringen i at afkorte efterlønsperioden; vi fik sikret, at de, der ikke havde fået tilmeldt sig efterlønsordningen, nu fik en ny chance, og vi fik fjernet en lang række tidsler i regeringens noget gammeldags borgerlige udspil til disse forhandlinger. I stedet fik vi sat fokus på arbejdsmiljø, et løft til erhvervsskolerne, og vi fik bevaret 10. klasse. Det er en aftale, som jeg er stolt af. Vi havde fokus på det politiske indhold og ikke den politiske taktik - sådan skal det være. wOg sådan vil det også være, når vi i det kommende år skal tale om en bedre og fornyet offentlig sektor - om bedre velfærd for danskerne. Det er sigende, at der skulle gå fem år, før regeringen satte dette på dagsordenen, men nu er det endelig sket, og vi vil gå konstruktivt og ambitiøst ind i det arbejde.

Bedre velfærd handler ikke kun om flere penge. Det handler om hele tiden at gøre det bedre og indrette arbejdet, så de ansatte får de optimale muligheder for at gøre det, de helst vil - give velfærd til danskerne og bekæmpe den stigende ulighed i samfundet. Jeg kan love, at det vil en socialdemokratisk ledet regering have fokus på hver eneste dag og ikke bare hvert femte år.

Jeg er sikker på, at der er meget, som vi i det danske velfærdssamfund kan gøre bedre end i dag, og det skal ikke skorte på vores vilje til at sikre, at det sker. Samtidig vil jeg dog også sige, at hvor regeringen har det udgangspunkt, at der ikke skal bruges flere penge på velfærden, men gerne på skattelettelser - så er vores udgangspunkt et andet. Min opfattelse er, at der flere steder i vores velfærd er brug for et løft, ogsåøkonomisk, ligesom det er ganske tydeligt, at det begynder at presse sig på en med plan for, hvordan vi retter op på de fysiske rammer for velfærden - ikke mindst mange skoler.

Der er nok at gøre for dem, der vil - og vi socialdemokrater vil.

Lad mig ønske alle et godt nyt år. Jeg håber, det politiske år bliver mere præget af samarbejde end af konfrontation.

Danmark skal ikke være præget af konfronta­tion. Danmark bør være et samfund, der samler. Ikke mindst på Christiansborg. Jeg tror på det brede samarbejde. Jeg tror, det skaber holdbare løsninger til gavn for de fleste.

Jeg er træt af den tone, der har præget den politiske debat de seneste år, hvor holdningen er, at der aldrig er noget at komme efter, at verden kan opdeles i får og bukke, og hvis du ikke er enig med mig - så er du enig med mine værste modstandere.

Jeg mener i stedet, at vi skal dyrke den politiske debat, så den kan udfolde sig frit og levende til gavn for demokratiet - så bruger vi vores ytringsfrihed bedst. Og så samler vi bedst. At værne om ytringsfriheden og samle frem for at splitte er gode nytårsforsætter for året, der kommer.

Godt nytår!