Dette er en debatblog med løbende kommentarer om folketingsvalget 2019.

Valgstrømmen: Vi kender en kvalificeret kvinde

Valgstrømmen er Berlingskes valg-blog, som løbende opdateres med personlige, subjektive og skarpe synspunkter skrevet af faste kommentatorer, redaktører og debatjournalister hos Berlingske.

Foto: Henrik Kiær Sara Gangsted

19:32

Vi kender en kvalificeret kvinde

På tirsdag skal Lars Løkke til møde med EUs øvrige stats - og regeringschefer. De skal drøfte, hvem der skal ha topposterne i EU efter valget.

Margrethe Vestager står stærkt i forhold til at blive Formand for Kommissionen i de flestes øjne. Stærke resultater som kommissær (i både liberale og sociale spørgsmål), erfaring fra top national politik, vellidt óg respekteret i EU og ikke mindst i USA og Kina. Hun har i tillæg en faglig ballast, som ikke er uvæsentlig i den kompleksitet en ny kommission kommer til at møde.

Der er naturligvis behov for en god blanding af mænd og kvinder på topposter. Også i EU systemet. Derfor må man ydeligere lægge til grund, at de, der skal beslutte, vil tillægge dette en vis vægt. Naturligvis i tillæg til nævnte kvaliteter i øvrigt.

Spørgsmålet til Lars Løkke er derfor: Peger du på Margrethe? Og hvis ikke: Hvad er det, der forhindrer dig i at pege på Margrethe?


17:22

​Konkurrencen i rød blok spidser til: Hvem er mest imod Mette Frederiksen?

Mette Frederiksen har som bekendt rykket sit parti et meget stort skridt til højre i udlændingepolitikken til stor utilfredshed for de mindre partier i rød blok. De truer med ultimative krav, og der er lagt op til yderst besværlige forhandlinger efter valget, selvom rød blok sandsynligvis kommer til at sidde med et komfortabelt flertal tilsammen.

Socialdemokratiets politik vækker så stor afsky hos både Enhedslisten, SF, De Radikale og Alternativet, at der efterhånden er opstået en konkurrence mellem partierne om at være mest imod Mette Frederiksen. Efter præsentationen af Socialdemokratiets udlændigeudspil her til eftermiddag sendte Alternativets gruppeformand Carolina Magdalene Maier således et tweet ud, hvor hun kritiserer de tre øvrige røde partier for stadig at pege på Frederiksen.

Konkurrencen giver mening i den forstand, at mange røde vælgere netop ser på Socialdemokratiet med stor foragt og derfor vil belønne de partier, der siger fra. Men det er stadig uklart, hvordan de samme partier vil forsvare deres position, hvis de med deres kompromisløshed sender Mette Frederiksen i armene på Venstre og Dansk Folkeparti.


15.34

Gammel udlændingevin på nye pressemødeflasker

Socialdemokraterne har netop fremlagt deres nye udlændingeudspil, der i vid udstrækning ligner deres gamle udlændingeudspil.

Men der er fine træk. Eksempelvis at enhver nytilkommen flygtning kun vil modtage offentlig forsørgelse, hvis de deltager i et offentligt introduktionsprogram med sprog, jobtræning osv. Det vil være 37 timer ugentligt, og møder man ikke op en dag, bliver fraværstimerne trukket fra i ens offentlige ydelse.

Ideen er slet ikke dum, men forudsætter dog, at et temmelig omfattende – og utvivlsomt bekosteligt – offentligt system bygges op om indsatsen. Derudover siger socialdemokraterne stadig, de vil fjerne muligheden for at søge spontant asyl, men det kan man roligt ignorere. Det er urealistisk fremtidsmusik, som de ikke har nogen mulighed for at implementere, medmindre socialdemokraterne enten får nordafrikanske lande til at tage mod asylansøgere. Og det gør de ikke. Eller bryder med internationale konventioner. Og det gør de heller ikke. Mere realistisk er partiets ønske om at slå ned på muslimske friskoler ved at undlade at give statsstøtte, hvis mere end 50 pct. af eleverne har anden etnisk oprindelse.


15.02

Ibrahim, Mohammad og Walid vil hænge valgplakater op for DF

Under et debatmøde på Tietgen Handelsgymnasium i Odense fortalte folketingskandidat for Dansk Folkeparti, Carsten Kudsk, at han ikke tør hænge valgplakater op i Vollsmose.

Han frygter simpelthen at blive mødt af folk med baseballbat, sådan som en gruppe frivillige DFere også blev det, da de forsøgte at hænge valgplakater op et stenkast derfra.

Men blandt tilskuerne sad tre unge mænd fra Vollsmose, som straks tilbød at hjælpe. Så nu skal Ibrahim, Mohammad og Walid – og en tydeligt glad Carsten Kudsk - ud og hænge plakater op for DF i Vollsmose.

Det er nok ikke længe, de får lov at hænge. Men hold da kæft en herlig reaktion fra de tre unge mænd, der på elegant vis viser, at de virkelig har forstået noget. Stærkt gået.


14.40

​Komiske Pelle og racisterne i folketinget

»Stem racisterne ud af folketinget« står der på en plakat fra Enhedslisten Nordvest og det rejser jo spørgsmålet - hvilke racister er der tale om? Her træder Pelle Dragsted til og forklarer, at der altså ikke henvises til nogle konkrete racister i folketinget, men blot risikoen for at Stram Kurs bliver valgt ind. Det afgående folketingsmedlem skal ikke nyde noget af at kalde sine snart forhenværende kollegaer for racister.  Nok meget klogt.

Men spørger man talsmand fra Enhedslisten i Nordvest, Reinout Bosch, er de racister, plakaten henviser til, »folketingspolitikere fra Dansk Folkeparti, ministre fra Venstre, ordførere fra Socialdemokratiet og De Konservative med deres kampagne om naziislamisme - Det er dem, der har været med til at skabe et politisk klima, som gør, at der i dag kan stå et parti på tv og tale om etnisk udrensning.«

Det bliver spændende at se hvordan Enhedslisten skal få indflydelse hos en evt. kommende racistregering ledet af Socialdemokratiet. For kan Enhedslisten virkeligt samarbejde med racister der skaber et politisk klima der leder til etnisk udrensning? Nordvest-talsmandens udtalelser udstiller meget godt, at det ikke er alle dele af partiet der har fået memoet fra Christiansborg om, at Enhedslisten er blevet et moderat reformistisk parti.


13.38

Klimahøjmesse med Skt. Greta

En del af arven fra Rosseau er ideen om, at børn er særligt uskyldsrene og moralske. Det er de som regel ikke. Som regel mangler de indsigt i komplekse problemstillinger, impulskontrol og meget andet, som (forhåbentlig) kommer med alderen. Ikke desto mindre har centrum-venstre overalt i Vesteuropa helgenkåret den svenske Asperger- og OCD-ramte pige Greta Thunberg, som mener, at folk skal gå i panik over klimaet, da det åbenbart ville være en god ide at gå i panik, hvis der var ild i ens hus.

Politiken – selvfølgelig – har indkaldt til højmesse med Thunberg på Christiansborg Slotsplads. Hvis man læser Paulina Neudings foruroligende gennemgang af Thunbergs baggrund og problemer virker det temmelig tvivlsomt, om en helgenkåring af Thunberg, der også promoverer en voldsomt venstreradikal agenda nedenunder al klimabekymringen, er en særlig god ide. Mit gæt er, at man om nogle år vil se tilbage på Thunberg-dyrkelsen med samme undren, som man i dag ser på børnekorstoget.


13.35

Tilliden til politiet er faldet markant

               

Man skal passe på med at sammenligne målinger og tal over tid. Blot små ændringer i spørgsmålsformuleringen kan give markant anderledes svar. Vi skal derfor altid tænke os om, når nu historierne kører igen om danskernes faldende tillid til politiet.

Men vi kommer nok ikke udenom, at tilliden til politiet faktisk er faldet ret markant – særlig hvis vi tager det lange lys på.

Kigger vi på de senest tryghedsmålinger fra Rigspolitiet, har omkring 79-83 pct. af danskerne tillid til politiet i årene 2017 og 2018, mens 18 pct. ikke har tillid til politiet. Det er isoleret set pæne tal, men særligt mistilliden er langt højere, end hvad der historisk har været tilfældet.

Blot to pct. af danskerne havde mistillid til politiet i 1975. Spoler vi frem til 1990, er billedet det samme med blot en pct., der har mistillid.

Det bør nok undersøges nærmere, hvornår og hvordan vi gik fra, at en til to ud af 100 danskere ikke havde mistillid til politiet op til i dag, hvor det nærmere er en ud af fem.


12.47

Rigtige venner

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kom med en bemærkelsesværdig udtalelse i sin nylige samtalebog: »Jeg er ikke ven med ham, der tjener 50 millioner kroner om året. Han rager mig en høstblomst.«

Udtalelsen er interessant. Dels fordi Venstre historisk har stået for, at hvad der er godt for erhvervslivet, er godt for Danmark. Dels fordi det ikke er længe siden, at medierne kunne berette, at det var Venstres formand selv, der gennem personlige henvendelser til 16 erhvervsfolk skaffede donationer på ikke mindre end 160 mio. kr. til pandaanlægget i Zoologisk Have.

Læren heraf for de generøse velgørere må nok være, at man skal huske at tælle sine fingre, efter man har givet hånd til en politiker.


12.11

Vi belønner politikerne for at handle – uagtet udfaldet

Valgkampen er en gaveregn, og selv hvis det ikke handler om penge, så er viljen stor fra politisk side til at »gøre noget,« hvis og når man rykker ind i regeringskontorerne.

Og det er vores egen skyld, for vi belønner i politikere for at handle, hvis vi mener, at der er et problem, også selvom deres handlinger ikke ender med at løse problemet.

Det er resultatet af min egen forskning med en repræsentativ stikprøve med over 2000 danskere. Det gælder på tværs af meget forskellige politik områder, og det gælder altså også uafhængigt af, om handlingen gør problemet bedre eller værre.

Det er derfor ikke så mystisk, at rationelle politikere handler eller lover handling, for inaktivitet og uvilje til at gøre noget straffes benhårdt – selv hvis det faktisk er den bedste løsning.


11.43

Blå bloks fejl

Meningsmålingerne har stort set ikke rørt sig ud af stedet siden valgkampens begyndelse, og dermed tegner det fortsat til en historisk stor
sejr for venstrefløjen.

At det i økonomisk gode tider – hvor vælgerne ellers normalt belønner dem, der har magten – går så dårligt for »blå blok« skyldes
ultimativt, at man ikke har formået at tage »ejerskab« om noget andet politisk emne end udlændingepolitik. Og mindre end tredjedel af vælgerne
finder, at det emne er vigtigst.

Alle de andre emner, som vælgerne finder er vigtige, er nogle, hvor venstrefløjen har hjemmebanefordel. Skulle de borgerligt-liberale partier så ikke bare prøve at overbyde venstrefløjen eller i hvert fald tilnærme sig på f.eks. klima/miljø og velfærdspolitik? Problemet er muligvis, i en nøddeskal, at det lige præcis er det, man har forsøgt. Uden held. Man har ikke selv formået at finde emner, hvormed man har kunnet sætte en dagsorden – blandt andet fordi man har fravalgt at tale om de emner, hvor man normalt står stærkest (f.eks. skat).

At tro, at man i sidste øjeblik kunne gøre dette med en nedlæggelse af regionerne (for derved at kunne levere mere sundhed for de samme penge) har været at tro, at svært forståelige teknokratiske løsninger vejer tungere end hjerter og pengepung.


11.00

Mette Frederiksen vil kun være de hvide børns statsminister

De to børneorganisationer Red Barnet og Mødrehjælpen kræver, at Socialdemokratiet inden valgdagen lover at halvere antallet af børn, som lever under den relative fattigdomsgrænse – og de fire støttepartier i rød blok bakker helhjertet op om kravet.

Mette Frederiksen har længe brugt betegnelsen »børnenes statsminister« om sig selv, men det er ifølge organisationerne og støttepartierne falsk markedsføring, hvis ikke hun vil forpligte sig til at gøre noget ved de såkaldte fattigdomsydelser.

Mette Frederiksen nægter. Hun vil sådan set gerne øge ligheden – hendes problem er bare, at flertallet af de fattige børn kommer fra flygtninge- og indvandrerfamilier, og derfor vil en forbedring hér også ses som en lempelse af udlændigepolitikken, hvilket jo i socialdemokratisk optik er dødsensfarligt.

Konklusionen er altså klar: Mette Frederiksen vil kun være de hvide børns statsminister.


10.30

Bliver søndagens valg et Greta Thunberg-valg?

I morgen går den svenske teenageaktivist Greta Thunberg med i en dansk march for klimaet i København.

Flere mener, at Greta Thunberg er blevet et revolutionært ikon for nutidens unge. Men skal politikere, paver og pressefolk bare ukritisk omfavne den svenske pige som klimaets frelser?

Den svenske journalist Paulina Neuding skriver i Berlingske i dag, at Thunberg også er en syg pige, som en bekymret familie og klimabegejstrede politikere og meningsdannere risikerer at ofre på klimasagens hellige alter.

Har Neuding en pointe, eller skal de voksne bare sætte sig ned og lytte, når Thunberg går på scenen?


07.49

Danske vælgere har meget at skulle have sagt i EU

Så er der to dage til, at der skal stemmes til europaparlamentsvalget. Der er nok at følge med i. Hvis man har lyst til at orientere sig i forhold i vores nabolande, vore foretrukne feriedestinationer, eller bare er nysgerrig på de lande, vi i stort set alt deler skæbne med, så er her et godt link, hvor du finder valgtidspunkter, opstillede partier, spidskandidater med videre.

Hvis man har brevstemt til begge valg og er gået lidt død i »valgkamp classic,« og lidt demokratinørd, er det spændende at kigge på. Siden opdateres, når resultaterne kommer.

Man kan også se på siden, at tyskerne vælger 96 medlemmer uanset Brexit-konsekvenser, hvorimod Brexit har betydet potentielt at gå fra 13 til 14 danske medlemmer. En udstrakt mindretalsbeskyttelse, som vi nyder godt af, og som betyder, at ser vi relativt på tallene, har 4,2 millioner danske vælgere mere indflydelse end 64,8 millioner tyske vælgere – faktisk næsten dobbelt så meget per borger.

Derfor: STEM 26. maj – vi har meget at skulle have sagt.

Test dig selv: Få svar på, hvilke EP-kandidater du er mest enig med


21.23

​Hvor fast står Mette Frederiksen i udlændingepolitikken?

Det er en interessant og for socialdemokraterne og Mette Frederiksen potentielt livsfarlig historie, Berlingske bringer torsdag.

Socialdemokratiets mest blottede akilleshæl har hele tiden været, om partiet kan holde til presset fra øvrige partier i rød blok om at lempe udlændingepolitikken.

Mette Frederiksen har garanteret, at hun ikke vil være statsminister, hvis den lempes. Den står fast. Den »brede udlændingepolitik« vel at mærke. Hvorved akilleshælen blev yderligere sårbar. De røde partier øjner nu lempelser. Og Frederiksen presses for at konkretisere.

Det vil hun ikke. Der kommer ikke en »udtømmende liste«, siger hun. Akilleshælen er pludselig næsten helt blottet.