Er klimaforandringerne farlige? Trump sætter klimafornægter til at undersøge det

Dr. William Happer er blevet berygtet for at sige, at kuldioxid er godt for menneskeheden. Det store flertal af videnskabsmænd er pænt sagt uenige.

Spørgsmålet om klimaforandringer vækker også stærke følelser i USA. Her en demonstration i Los Angeles den 26. januar 2019. Fold sammen
Læs mere
Foto: MARK RALSTON

Præsident Donald Trump er ved at nedsætte et panel, som skal undersøge, om klimaforandringerne påvirker den nationale sikkerhed. Det sker til trods for, at der allerede foreligger rapporter fra hans egen regering, som viser, at den globale opvarmning udgør en voksende trussel.

Ifølge et notat fra Det Hvide Hus, dateret den 14. februar, har Trumps nærmeste formuleret et papir om etableringen af en tolv mand stor komité. Den vil blandt andre omfatte rådgiver i Det Hvide Hus William Happer, hvis synspunkter står i skarp kontrast til den etablerede videnskabelige konsensus om, at forurening med kuldioxid er farlig for planeten.

Udkastet sår tvivl om mange rapporter fra videnskabelig side, som konkluderer, at klimaforandringerne udgør en betydelig trussel for den nationale sikkerhed. Det hedder således, at de »ikke har undergået en strengt uafhængig og afvejet bedømmelse af fagfolk med henblik på at undersøge, hvad der er sikkert og usikkert i klimaspørgsmålet, og hvilke konsekvenser det kan have for den nationale sikkerhed.«

Nedsættelsen af panelet synes at være det seneste skridt i Trump-regeringens forsøg på at drage videnskaben bag klimaforandringerne i tvivl. Trump er i færd med at afmontere Obamas restriktioner på forurening fra bilers udstødning og kraftværker. Det synes også at være det seneste eksempel på Trumps tilbøjelighed til at ignorere resultater og anbefalinger, som stammer fra hans egne folk i efterretningstjenester og forsvar.

Dr. William Happer, i The Scientist

»Klimaet er vigtigt, har altid været det. Men jeg synes, det er blevet en slags kultbevægelse inden for de seneste ti år. «


Men spørgsmålet er ikke helt lagt i hænderne på Trump. Kongressen indføjede en passus i den årlige forsvarsbetænkning, som blev vedtaget med stemmer fra begge partier i slutningen af 2017. Her hed det, at klimaforandringer »udgør en direkte trussel mod USAs nationale sikkerhed, og at de påvirker stabiliteten i dele af verden, hvor USAs væbnede styrker dels er til stede i dag, og hvor der dels er strategiske forudsætninger for fremtidige konflikter.«

Afvisning af egne rapporter

Kritikere af det nye panel peger på Dr. William Happers deltagelse. Han er fysiker fra Princeton University og sidder i Det Nationale Sikkerhedsråd som en af præsident Trumps rådgivere i spørgsmål om nye teknologier. Dr. Happer er blevet berygtet i det videnskabelige samfund efter hans påstand om, at kuldioxid - en drivhusgas, som ifølge forskere bidrager til opvarmningen af planeten - er gavnlig for menneskeheden. Udkastet sætter ikke navn på andre deltagere i panelet.

Videnskabsmænd forsvarer den forskning, regeringen allerede har fået gennemført:

Medlem af Repræsentanternes Hus for staten Washington, demokraten Adam Smith. Fold sammen
Læs mere
Foto: WIN MCNAMEE.

»Forbindelsen mellem klimaforskning og den nationale sikkerhed er gennem et årti blevet nøje studeret på det allerhøjeste niveau i regeringen - af forskere, forsvarsministeriet og efterretningstjenesterne. Og alle disse studier har understreget, at forskellige aspekter af klimaforandringerne vil få betydning for den nationale sikkerhed,« fastslår Michael Oppenheimer, der er professor i geofysik og internationale spørgsmål ved Princeton.

Demokraten Adam Smith, der er medlem af Repræsentanternes Hus og formand for Husets forsvarsudvalg, kalder dannelsen af panelet for en del af Trumps »afvisning af virkeligheden.«

»De har ved enhver given lejlighed forsøgt at begrave videnskaben bag klimaforandringerne,« siger Smith. »Det er ikke kun betænkeligt ud fra et videnskabeligt synspunkt. Klimaforandringerne vil rykke ved stabiliteten i dele af verden, som allerede nu kan forudsiges temmelig sikkert.«

Oversættelse: Lars Rosenkvist