Få Berlingske med 50% ungdomsrabat


Tilbuddet gælder for udeboende personer under 30 år med husstand i Danmark.

Det skal du gøre: For at opnå rabatten skal du blot inden 7 dage efter dit køb indsende en e-mail med navn, adresse samt kopi af gyldigt sygesikringsbevis til kundeservice@berlingske.dk. Skriv venligst "Ungdomsrabat" i emnefeltet.

Klik på et af de nedenstående links for at købe dit abonnement:

Abonnementet er fortløbende og forudbetalt. Rabatten gælder frem til, du fylder 30 år, eller abonnementet opsiges.

Hvis vi ikke har modtaget dokumentation inden 7 dage, fortsætter abonnementet automatisk til normalpris. Abonnementet kan til enhver tid opsiges telefonisk eller skriftligt.

Spørgsmål? Kontakt kundeservice@berlingske.dk eller ring 33 75 36 36