Tjek dine aktiegevinster inden årsskiftet

PENGEKALENDER 4Haft et heldigt år på aktiemarkedet? Så er det måske tid at realisere nogle gevinster, for at skattebetalingen holdes i ave.

Foto: Kristian Brasen
Høje aktieindkomster beskattes hårdere fra næste år, fordi en lovændring i sommer øgede beskatning af aktiegevinster over 102.600 kr. fra 43 til 45 procent.

For mindre børsnoterede aktieposter er der en mulighed for skattefri gevinst, hvis aktierne er købt før 2006 og for mindst tre år siden, og hvis den samlede værdi den 31. december 2005 var højest 136.600 kr.

Men skattereglerne for aktionærer er legendarisk indviklede og kalder på professionel hjælp til at regne den optimale skatteplanlægning ud.