Tilliden til Warming svinder

Flere partier i Borgerrepræsentationen raser over, at socialborgmester Mikkel Warming (Enh.) ikke orienterede Socialudvalget, da hans embedsmænd 16. maj bekræftede, at der var problemer med indberetningerne om brug af magt fra Tokanten.

Presset på socialborgmester Mikkel Warming (Enh.) vokser inden Borgerrepræsentationens Socialudvalg på et ekstraordinært møde i aften drøfter sagen om omsorgssvigtet på bostedet Tokanten.

Flere partiers tillid til borgmesteren er ved at være væk. Det skyldes, at socialudvalget ikke blev orienteret om sagen på Tokanten før 12. december, da ombudsmanden gik ind i sagen. Det selv om Mikkel Warming allerede 16. maj i en mail fra Socialforvaltningens Kvalitets- og Tilsynskontor fik bekræftet, at en der var sket fejl i indberetninger om brugen af magt på Tokanten, og at sagen vurderes til at være af en sådan karakter, at den kunne få personaletjenstlige konsekvenser for forstander på Tokanten.

Partier undrer sig
Flere partier reagerer nu skarpt på, at Mikkel Warming ikke dengang straks gik til udvalget med sagen.

»Jeg er helt uforstående over for, hvorfor borgmesteren ikke orienterede udvalget dengang. Der har tidligere været sager om forkert magtanvendelse, som andre medier har gravet frem, så han bør fortælle, når der dukker noget nyt op. Socialforvaltningens behandling af sagen virker som en eller anden bananrepublik i Latinamerika. Alt hvad der kan gå galt, er gået galt,« siger den socialdemokratiske næstformand i udvalget Lars Rasmussen.

Han efterlyser mere mandsmod fra socialborgmesteren: »Han bør i hvert fald vedstå sig sit politiske ansvar og ikke prøve at tørre den af på sine embedsmænd. Det er selvfølgelig problematisk, at han siger, at han ikke kendte til den her sag, for det gjorde han jo,« siger Lars Rasmussen.

Også SF er stærkt kritiske:

»Sagen drejer sig om et område, hvor kommunen tidligere har været ret udsat, og hvor vi har forsøgt at rette op. Warming burde derfor have fulgt sagen løbende og have underrettet os allerede der, hvor han får informationer om problemerne på en institution,« siger SFs Frank Hedegaard, hvis tillid til borgmesteren er ved at være væk:

»Hvis borgmesteren ikke har gjort, som han burde, bør han selv revurdere, om han kan blive siddende som borgmester. Den her sag kan føre til så stort et tillidsbrud, at det kan være svært at forestille sig et fremadrettet samarbejde.«

Tilliden er væk
Hos det konservative medlem af udvalget Peter Schlüter er tilliden allerede væk:

»Sådan et forløb her skaber en afgrundsdyb mistillid til borgmester Warmings kommunikation til udvalget og hans håndtering af sagen. Det bliver umiddelbart svært for borgmesteren at genoprette tilliden til hans embeds- førelse,« siger han.

Det var i går ikke muligt at få en kommentar fra socialborgmester Mikkel Warming, da han ikke vil udtale sig før mødet i aften.