Tilbagelevering af krigsbytte vil skabe kaos

Når tohundredåret for englændernes bombardement af København markeres på lørdag, vil en repræsentant for den britiske regering ved en højtidelighed tilbagelevere et historisk krigsbytte fra orlogsskibet »Christian den Syvende«, som indgik i den flåde, der blev røvet i 1807.

Hvad det præcist drejer sig om, er en hemmelighed. Og det er måske også, når alt kommer til alt, af mindre betydning. Det vigtigste i denne sammenhæng er symbolværdien. Det gamle fjendskab mellem Danmark og England fra Napoleonskrigenes tid er for længst afløst af et overordentligt venskabeligt forhold mellem de to nationer, og det er dette venskab, tilbageleveringen skal ses som et tegn på.

Ikke desto mindre har det efterfølgende givet Dansk Folkeparti blod på tanden. Der må være mere krigsbytte at hente, og i første omgang er blikket faldet på arvefjenden Sverige, hvor der er mange historiske samlinger med værdifulde nationale minder af dansk proveniens.

Det er indiskutabelt, at krige altid har ført til ran af historiske og kulturelle kostbarheder, og det har gennem århundreder været fast kutyme i forbindelse med fredsslutninger, at sejrherren drog bort med sit bytte. Hvis alle de genstande, som på denne måde i fjerne tider skiftede ejermand, nu pludselig igen skal leveres tilbage til oprindelseslandet, vil det udløse det helt store kaos i den internationale museumsverden. Forslaget om tilbagelevering af krigsbytte er ikke gennemtænkt.