Styrk det personlige ansvar

Personligt ansvar er uløseligt forbundet med økonomisk frihed

Regeringen vil fremme det personlige ansvar, og det er i høj grad tiltrængt. Først og fremmest er der brug for at sikre, at den enkelte ved, at han og hun har et personligt ansvar for sin egen tilværelse. Ansvaret er som udgangspunkt ikke statens, regionens eller kommunens. Hvis den enkelte derimod ikke kan stå på egne ben eller er ramt af ekstraordinære omstændigheder, har vi systemer, der giver en håndsrækning. Dette gode princip om, at vi er et mulighedernes samfund bør fortsat gælde. I den forbindelse handler det om at ændre på balancen, så færre kræver, at det offentlige skal tage ansvaret for snart sagt hele deres tilværelse. Uanset hvor små problemerne er. Men nok så påtrængende er det dog, at det enkelte menneske også får muligheden for at træffe de valg, som vedkommende finder er de rigtige, og det kræver, at friheden til at disponere over egen ejendom bliver fremmet. Dermed er det også sagt, at dagsordenen fra det ny regeringsudvalgs side ikke bør være en moralsk pegefinger, der siger, at foruden et fortsat højt skattetryk skal borgerne fremover påtage sig opgaver, som det offentlige løser. Sammenhængen må i stedet være denne: lavere skat giver rum til større personligt ansvar.

Frihed under ansvar har altid været god borgerlig-liberal filosofi. Det er derfor positivt, at en række af regeringens holdningsmæssigt tunge ministre som Bertel Haarder og Per Stig Møller får en fremtrædende placering i udvalget, som bliver anført af beskæftigelsesministeren. Hvis udvalget skal få virkelig betydning, skal debatten flytte danskerne politisk i retning af mere personligt ansvar.

I mange år synes den herskende filosofi i Danmark at have handlet om, hvad man kunne kræve af det offentlige. Medierne og hele hornorkestret af organiserede særinteresser skubber på denne udvikling, at det er samfundets skyld, og at den enkelte er uden ansvar. Med det resultat, at vi er viklet ind i regler og har nærved verdensrekord i skattetryk. Kun ved at ændre danskernes opfattelse af det personlige ansvar, kan det nogensinde blive anderledes. Udviklingen er ikke kommet af sig selv, da det nu engang er sådan, at borgerne i et demokrati selv vælger de politikere, der bestemmer. Regeringens mandat har i snart seks år været at lægge loft over skattetrykkets størrelse. Denne politik er støttet af et flertal i befolkningen, selvom alskens kritik i samme periode er haglet ned over regeringen, som helt fejlagtigt er blevet beskyldt for at være en spareregering. Siden 2001 er det offentlige forbrug øget med mere end 35 milliarder kr., så det kan vel næppe kaldes gnieragtig adfærd.

Desværre er den politiske vilje til at øge den enkeltes personlige ansvar ved at give større ansvar for egen pengepung ikke stor. Men det kan komme Hvis det synspunkt bliver fremmet i befolkningen, at personligt ansvar er uløseligt forbundet med økonomisk frihed, så vil dagen komme, hvor regeringen kan gøre noget konkret ved sagen.