Nødvendigt at udelukke Rusland

Byline, bylinefoto af Morten Crone Sejersbøl, nyt Fold sammen
Læs mere
Foto: Camilla Rønde

Det internationale atletikforbund IAAF har handlet med et hidtil uset mod og nu fuldført en hård, men nødvendig, sanktion mod russisk atletik. Allerede i november 2015 udelukkede IAAF russiske atleter fra al international konkurrence, men lovede at hæve sanktionerne, hvis de fremadrettet blandt andet viste samarbejdsvilje og lod det internationale dopingagentur, WADA, foretage de ønskede dopingtest. Da det i en periode på mindre end tre en halv måned i 736 tilfælde viser sig umuligt at tage en prøve, underskrev Ruslands atletikforbund reelt sin egen udelukkelse fra sommerens OL. Alligevel er IAAFs beslutning bemærkelsesværdig.

Det er ingen ubetydelig manøvre at udelukke en hel nations atleter fra verdens største sportsbegivenhed, og det er hverken nemmer eller mindre betydningsfuldt, at der er tale om netop Rusland; en kæmpe i international politik, og en stor sportsnation, der i London for fire år siden vandt tredjeflest medaljer. Da jeg for en måned siden her i spalterne skrev om nødvendigheden af at udelukke Rusland for at redde sporten, afstedkom det en ret heftig debat, og nogle mente at man helt enkelt ikke turde udelukke en så stor og til tider brutal aktør. Den sørgelige sandhed er jo, at det har betydning, at Rusland er Rusland og ikke for eksempel Liechtenstein. Derfor er beslutningen så stor og så vigtig, at både IAAF og andre internationale idrætsforbund vil kunne bruge den som en tung autoritetsmarkør, når de fremover løfter pegefingre og stiller krav om forbedringer.

Er det et problem, at der bliver straffet kollektivt? Ja, men problemet havde været større, hvis man havde valgt slet ikke at straffe, for da havde atletikken som helhed lidt et alvorligt troværdighedstab. Ikke en eneste russisk medalje eller finaleplads ville ved det kommende OL i Rio kunne blive betragtet som en enestående bedrift, men altid være ledsaget af tvivlen. Eliteidrætten lever helt enkelt af troen på den rene konkurrence - eller i det mindste af troen på de lige vilkår. Her har russernes været bedre end (forhåbentlig) langt de fleste andres.

I den kommende uge skal Den Internationale Olympiske Komite, IOC, angiveligt tage stilling til, om enkelte udelukkede atleter skal have dispensation og dermed kunne deltage i OL. Det vil muligvis blive anset som en svaghed, hvis det sker, men jeg synes, det er værd at minde om, at der kan være atleter, der selv har forsøgt at samarbejde, men som er blevet stoppet af det russiske forbund, lige som der kan være atleter, der har boet og trænet i udlandet og derfor ikke bør falde ind under den kollektive udelukkelse. Det vil i så fald ikke trække noget fra IAAF’s store, modige beslutning.