Marxen om Nicolai Poulsens kritik: Det er sjovt at den kommer fra ’Polle’ – han strør ikke om sig med keypasses