Kulturminister vil bevæge Danmark

Kulturminister Brian Mikkelsen ønsker at sætte breddeidrætten på dagsordenen.

Men han mener, at der er en række forhold, der gør det påkrævet at få analyseret området grundigt, og derfor vil han nu nedsætte et breddeidrætsudvalg: »Vi har set både befolkningens idrætsvaner ændre sig og foreningernes vanskeligheder med at skaffe frivillige ledere. Vi ser nye områder som private fitnesscentre og selvorganiseret idræt få større og større betydning ved siden af foreningerne. Vi ser i kommunerne den nye struktur sætte gang i overvejelser om den lokale idrætspolitik og sammenhængen til sundhedspolitik. Og på børne- og ungdomsområdet ser vi udfordringer i forhold til at styrke deltagelsen, herunder samspillet mellem skole, institutioner og foreningsidrætten. Udvalget skal komme med konkrete forslag til, hvordan vi skaber bedre muligheder for, at almindelige mennesker kan dyrke idræt og motion,« udtaler Brian Mikkelsen. Udvalget, der sammensættes af en række organisationer og ministerier, forventes at afslutte sit arbejde til maj 2008.