Av, av, av, av: OB’s Jebali fjerner spindelvævet helt oppe i trekants-sammenføjningen!